CDESK Timesheet

Vneste poriadok do evidencie práce vo vašej firme. Prehľad otvorených prípadov a záznamy z plnení vám umožnia riadiť váš biznis omnoho efektívnejšie

CDESK Timesheet je náš najjednoduchší, no silný produkt zložený z najčastejšie využívaných funkcií CDESKu. Napriek tomu, že sa skladá len z niekoľkých modulov a má priaznivú cenu, pre mnoho spoločností je postačujúci vďaka prínosu sprehľadnenia organizácie práce a obchodných prípadov.

Táto štruktúrovaná evidencia ponúka veľkú pridanú hodnotu v kombinácii s Účtovným modulom. Produkt CDESK Timesheet sa tak stáva plne vybaveným nástrojom na fakturáciu vykonaných prác pre vašich zákazníkov.

Vyskúšajte CDESK Timesheet a vneste poriadok do vášho podnikania!

Vyskúšajte CDESK

Obsah produktu

 • Zákazky (projekty) - evidencia kontraktov a odvedenej práce
 • Plánovanie s alokáciou termínou, Plánovací kalendár
 • Konektor do kalendárov - synchronizácia Exchange, Gmail
 • Mobilná aplikácia s offline funkciami
 • Komunikátor - chat medzi zákazníkmi a operátormi

Rozšírenia

 • Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv
 • Fungovanie na vlastnej https:// adrese


Moduly zahrnuté v CDESK Timesheet

 

Zákazky (projekty) - evidencia obchodných prípadov

Nastaviteľná kategorizácia prípadov a ich stavov

Zadávanie plnení a vykonanej práce pod konkrétny prípad podľa dátumu a trvania

Schvaľovanie / zamietanie plnení 

 

 

 

Plánovanie

 • Interaktívny Plánovací kalendár zobrazujúci všetky CDESK Timesheet udalosti podľa operátorov, termínov a typov
 • Plánovanie Pravidelných, opakovaných úloh do budúcnosti so špecifickým výberom intervalom
 • Zadávanie úloh pre konkrétnych operátorov a skupiny, nastavovanie rôznych termínov odozvy a splnenia


 

Konektor do kalendárov

 • Synchronizácia udalostí do Plánovacieho kalendára pre lepší časový prehľad
 • MS Exchange - synchronizácia cez jeden spoločný účet alebo každý účet zvlášť
 • GMAIL (free) - každý účet môže byť s CDESK Plánovacím kalendárom synchronizovaný samostatne
 • Google apps - rovnako ako MS Exchange

 


 

Mobilná aplikácia s offline funkciami

Pristupujte k CDESK Timesheet z vášho smartfónu alebo tabletu

Zadávajte plnenia aj keď ste offline – budú uploadnuté keď zariadenie nadviaže spojenie

 

 

 

Komunikátor a chat medzi operátormi alebo zákazníkmi s účtom

Rýchla odpoveď na textové správy cez chat okno

Prezrite si zoznam kontaktov a zistite, kto je online

 

 

 

Moduly pre CDESK Timesheet účtované zvlášť

 

Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv

Detailná, štruktúrovaná evidencia pre účtovanie prác vrátane zmlúv, služieb účtovaných zvlášť v rôznych sadzbách, s rozdelením na fakturačné obdobia, dopravné poplatky

Evidencia interných prác bez ich pridania do faktúry, nastavenie vybraných prác ako skrytých pre zákazníkov

Základ pre nastavenie motivácie zamestnancov

 

 

Fungovanie na vlastnej https:// adrese

Pristupujte k CDESK Timesheet bežiacom na vašej doméne

CDESK portál môže fungovať formou cloudovej služby alebo riešenia na vlastnom serveri

 

 

Vyskúšajte CDESK Timesheet a vneste poriadok do vášho podnikania!

Vyskúšajte CDESK