Cenník

Naše ceny sú priateľské k vašim potrebám. Všetky produkty sú variabilné a navrhnuté tak, aby splnili vaše očakávania - plaťte len za to, čo skutočne využívate

CDESK Business
Moduly
Zákazky (projekty)
Plánovanie
Konektor do kalendárov
Komunikátor - chat

Mobilná aplikácia
Účtovanie prác, evidencia zmlúv

Rozšírenia
Vlastná https:// adresa
 
 
Mesačne od:10€/operátor*
Vyskúšajte CDESK
CDESK
Service desk
Moduly
Helpdesk s SLA
Plánovanie
Konektor do kalendárov
Znalostná báza
Zákazky (projekty)
Komunikátor - chat
Mobilná aplikácia
Spracovanie autorizov. správ
Rozšírenia
Spracovanie všetkých správ
CRM
Objektová databáza CMDB, SLA
Konektor do účtovného systému
Mapový systém
GPS sledovanie vozidiel
Integrácia IT monitoringu CM
Vlastná https:// adresa
 
 
Mesačne od:14€/operátor*
Vyskúšajte CDESK
53€/month
Try CDESK
CDESK CRM
Moduly
CRM 
Plánovanie
Konektor do kalendárov
Znalostná báza
Zákazky (projekty)
Komunikátor - chat
Mobilná aplikácia
Spracovanie autoriz. správ
Rozšírenia
Spracovanie všetkých správ
Helpdesk s SLA
Objektová databáza CMDB, SLA
Konektor do účtovného systému
Mapový systém**
GPS sledovanie vozidiel**
Integrácia IT monitoringu CM
Vlastná https:// adresa
 
Mesačne od:11€/operátor*
Vyskúšajte CDESK

* uvedené ceny sú bez DPH
** moduly Mapový systém a GPS sledovanie vozidiel sú v balíku CRM dostupné len so zapnutým rozšírením Helpdesk s SLA, mapový systém je v testovacej prevádzke

 

Tabuľka porovnania produktov

Moduly CDESK Business CDESK
Service desk
CDESK CRM
Helpdesk s SLA      
CRM modul      
Znalostná báza      
Zákazky (projekty)      
Plánovanie      
Konektor do kalendárov(Exchange, Gmail)      
Komunikátor a chat      
Mobilná aplikácia s offline funkciami      
Spracovanie správ účtované za adresu
AUTORIZOVANÝCH / VŠETKÝCH
E-MAILOV
   /   / 
Účtovanie prác, evidencia zmlúv      
Objektová databáza CMDB, SLA termíny      
Konektor do účtovného systému      
Mapový systém*      
GPS sledovanie vozidiel*
účtované za GPS jednotku
     
Integrácia IT monitoringu CM
účtované za PC, čítajte CM web
     
Vlastná https:// adresa      
  Vyskúšajte CDESK Vyskúšajte CDESK Vyskúšajte CDESK

* moduly Mapový systém a GPS sledovanie vozidiel sú v balíku CRM dostupné len so zapnutým rozšírením Helpdesk s SLA

Ostatné príplatky a zľavy na vyžiadanie. Prosím, kontaktujte nás.

Popis funkcionalít jednotlivých súčastí systému

Moduly
Detailný popis funkcie každého modulu, z ktorých sa skladajú produkty. Zistite, ako z CDESKu vyťažíte čo najviac