Faktúry

 

Faktúry sú súčasťou modulu Zákazky, nachádzajú sa v hlavnom menu v Zákazky->Faktúry. Ak sa v menu nenachádzajú, uistite sa, že máte zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia pre zobrazenie faktúr v Oprávnenia a prístupy->Používatelia

 

Zoznam faktúr

Nachádza sa tu zoznam všetkých faktúr vystavených cez CDESK, s možnosťou vyhľadávania podľa čísla faktúry/variabilného symbolu a názvu zákazníka.

Pokiaľ si prajete upraviť faktúru, je možné tak učiniť dvojklikom na riadok s faktúrou, alebo prostredníctvom kontextového menu , kde vyberte  Editovať faktúru . Editovať je možné iba hlavičku faktúry, nie položky faktúry - tie nie je možné upravovať, odstraňovať, ani pridávať.

Zoznam faktúr

Obrázok: Zoznam faktúr

Editovanie faktúry

Faktúra je rozdelená na dve časti:

Základné údaje

Položky v tejto časti sú rozdelené do podsekcií:

  • Základné údaje - hlavička faktúry obsahujúca základné fakturačné údaje ako zákazník, variabilný, konštantný a špecifický symbol, dátum vystavenia, splatnosti a dodania
  • Fakturačné údaje odberateľa - fakturačné údaje odberateľa - obchodný názov, adresa, IČO, DIČ a IČ DPH
  • Dodacia adresa - môže sa líšiť od fakturačnej
  • Fakturačné údaje dodávateľa - sú vaše fakturačné údaje, nastavené pre zvolenú účtovnú jednotku
  • Ostatné údaje - možnosť poznačiť si číslo a dátum objednávky zákazníka

Základné informácie o zákazke

Obrázok: Základné informácie o zákazke

Položky

Zoznam položiek spolu s množstvom, zľavou a cenou. V položkách nie je možné vykonávať akékoľvek zmeny.

Položky faktúry

Obrázok: Položky faktúry

Pre aplikovanie zmien vykonaných na faktúre, kliknite na  Uložiť .