Kontakty

 

Zoznam kontaktov

Zoznam kontaktov sa nachádza v Zákazníci->Kontakty. V hornej časti okna sa nachádza tlačidlo pre pridanie kontaktu a filter pre jednoduché vyhľadávanie v záznamoch. V tomto zobrazení sa naraz zobrazujú kontakty všetkých zákazníkov. Pre zobrazenie všetkých kontaktov iba za jedného konkrétneho zákazníka je možné zúžiť výber vyhľadávaním podľa názvu spoločnosti. Ďalšou možnosťou je nájsť si požadovaného zákazníka v Zákazníci->Zoznam zákazníkov, editovať záznam a prejsť do časti Kontakty.

V zozname sa môžu zobrazovať tieto typy kontaktov:

  • - zákaznícky kontakt - bežný kontakt na ľudí u zákazníka
  • - zákaznícke konto - kontakt so základným prístupom do systému
  • - kontakt na používateľa registrovaného zákazníkovho počítača (iba v prípade využívania nástroja CM IT Monitoring)

Zoznam kontaktov

Obrázok: Zoznam kontaktov

Pridanie nového kontaktu

Pre pridanie nového kontaktu slúži tlačidlo  +Pridať kontakt  v zozname kontaktov, alebo pri editácii zákazníka v Zákazníci->Zoznam zákazníkov v časti Kontakty. Zobrazí sa formulár, rozdelený na niekoľko logických celkov:

Informácie o kontakte

V prípade vytvárania kontaktu zo zoznamu kontaktov, je potrebné uviesť zákazníka, ku ktorému bude kontakt priradený. Polia označené  sú povinné.

Nový kontakt - informácie o kontakte

Obrázok: Nový kontakt - informácie o kontakte

Kontaktné údaje

Slúži pre evidovanie kontaktných údajov, ako sú e-mail, číslo mobilného telefónu a pevnej linky. Ku každému kontaktu je možné evidovať aj viac kontaktných údajov rovnakého typu. Pole s poznámkou môže byť užitočné napríklad pri rozlíšovaní kontaktných údajov (súkromný, služobný...). Pre pridanie ďalšieho konktaktu rovnakého typu slúži tlačidlo  + , pre odobranie tlačidlo  × .

Nový kontakt - kontaktné údaje

Obrázok: Nový kontakt - kontaktné údaje

Vlastnosti kontaktu

  • Kontakt na upomienky - kontakt bude prijemcom notifikácií napríklad o zmeškaných termínoch požiadaviek, notifikácií z watches (súčasť nástroja CM IT Monitoring), vhodné napríklad pre zamestnanca zodpovedného za IT
  • Kópie emailov z požiadaviek - kontakt bude príjemcom notifikácií o zadaní novej požiadavky, zmene stavu, či nového diskusného príspevku u všetkých požiadaviek zákazníka
  • Kontakt pre odosielanie faktúr -  kontakt bude prijímať všetky faktúry vystavené na zákazníka, vhodné napríklad pre účtovníkov
  • Zasielať kópie ponúk - kontakt bude prijímať každú na zákazníka vytvorenú ponuku, vhodné pre manažéra zodpovedného za nákup

Prepnutím prepínača do polohy zapnutý , bude kontakt automaticky zaradený medzi príjemcov uvedených notifikácií a dokumentov (s možnosťou jeho manuálneho odobratia). Ponechaním v polohe vypnutý , bude stále možné priradiť príjemcu dokumentov manuálne pri každom odosielaní dokumentu.

Nový kontakt - vlastnosti kontaktu, adresa a voliteľné vlastnosti

Obrázok: Nový kontakt - vlastnosti kontaktu, adresa a voliteľné vlastnosti

Adresa

Umožňuje evidovať adresu kontaktu, pokiaľ sa nachádza na inej adrese, než sídlo firmy - detašované pracovisko, pobočka a pod.

Voliteľné vlastnosti

Ak sú preddefinované voliteľné vlastnosti v Globálne nastavenia->Zákazníci a kontakty->Kontakty, umožňujú doplniť evidenciu kontaktu o ďalšie informácie. Viac informácií o definícii voliteľných vlastností nájdete v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti

Pre uloženie kontaktu slúži tlačidlo  Uložiť , tlačidlo  Späť  zavrie formulár bez uloženia zmien.

 

Vyhľadanie a úprava kontaktov

V zozname kontaktov je možné použiť pole pre vyhľadávanie, ktoré vyhľadáva fulltextovo podľa mena, názvu spoložnosti, e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Ďalšou možnosťou je nájsť si požadovaného zákazníka v Zákazníci -> Zoznam zákazníkov, editovať záznam a prejsť do časti Kontakty.

Upravovať kontakty je možné po dvojkliku na záznam, alebo výberom voľby  Editovať , z kontextového menu , nachádzajúcom sa na pravej strane riadku záznamu. Pri úprave zákazníckeho kontaktu  sa zobrazí formulár identický s tým pre pridanie nového kontaktu. Úprava zákazníckeho konta  je bližšie popísaná v Oprávnenia a prístupy -> Používatelia. V prípade konta počítač , nie je možné vykonať zmeny cez aplikáciu CDESK, kontaktné údaje sú viazané k licencii C-Monitor klienta (dostupné pre nástroj CM IT Monitoring).

 

Odstránenie kontaktu

Odstrániť kontakt je možné pomocou kontextového menu  v zozname kontaktov a výberom možnosti  Zmazať , alebo editáciou záznamu a použitím tlačidla  Zmazať  v spodnej časti formulára. Možnosť mazania kontaktov je prístupná iba používateľom s príslušnými oprávneniami.