17. november 2020
S verziou 3.0.184 v CDESKu pribudli poznámky pre riešiteľov na pracovnom príkaze, na faktúru si môžete pridať rukou písaný podpis a mnohé ďalšie.
17. september 2020
Verzia 3.0.183 prináša nový modul Znalostná báza, QR kódy na faktúry a ďalšie novinky.
21. júl 2020
Verzia 3.0.182 prináša avatarov a mnohé ďalšie nové funkcie.
Všetky novinky

16. marec 2019
CDESK bol opäť generálnym partnerom Majstrovstiev Slovenska v squashi.
25. máj 2018
CDESK 3.x obsahuje nástroje a funkcionality, ktoré výrazne pomáhajú pri riešení problematiky GDPR.

Čo je CDESK

CDESK je kompletný zákazkový softvér, silný nástroj pre riešenie požiadaviek a súvisiace procesy. Uplatní sa v každej firme, ktorá poskytuje služby. Prinesie vám poriadok, efektivitu a zisk.

 

Poriadok, efektivita, zisk

CDESK sme vytvorili pre naše vlastné potreby. Jeho používanie nám zvýšilo poriadok, efektivitu a zisk. Preto sme ho ponúkli aj našim klientom a rokmi ho zdokonaľovali podľa ich spätnej väzby. A preto vieme, že funguje.

 

Silné a spoľahlivé nástroje 

Sila CDESKu je výsledkom kvality jeho jednotlivých modulov. Každý modul rieši jednu skupinu procesov vo firme – Zákazníci, Zákazky, Požiadavky, Plnenia, Úlohy, Spracovanie správ, Nákupné zoznamy, Ponuky,  CMDB databázy, SLA, Schvaľovacie procesy a ďalšie. Pre rýchly prehľad všetkých modulov a ich funkcií si stiahnite CDESK brožúrku v PDF.

 

Lepšia komunikácia so zákazníkmi

Úroveň vzťahu dodávateľ - odberateľ je priamo úmerná kvalite ich vzájomnej komunikácie. Základom je poriadok v kontaktoch. Rýchle vyhľadanie zákazníka a všetky jeho údaje ako na dlani. CDESK Vám zároveň umožní byť v kontakte so zákazníkmi online, cez integrovaný chat, vrátane skupinovej komunikácie. Ak chcete, zákazníci môžu priamo cez CDESK zadávať požiadavky a sledovať ich riešenie. 

 

Efektívnejšie plnenie požiadaviek

Zákazník je spokojný, ak sú jeho požiadavky plnené kvalitne a načas. Vy budete profitovať, ak to dokážete urobiť efektívne. A CDESK je nástroj, ktorý to výrazne uľahčuje.  Od vzniku požiadavky až po jej vyriešenie. Za každej situácie máte okamžitý prehľad o tom, kto je riešiteľom a aký je stav riešenia. Viete kategorizovať požiadavky podľa ich priority, pridávať poznámky a dokumenty. Požiadavku je možné priradiť k súvisiacej zákazke či rozdeľovať na jednotlivé úlohy. Všetko je možné prispôsobovať vašim procesom, zvyklostiam a preferenciám.

 

Ľahšia evidencia prác, kvalitnejšie výkazy

Každý úkon, ktorý zrealizujete pre zákazníka, je dôležitý. CDESK vám dá istotu, že bude presne zaznamenaný a naviazaný na príslušnú požiadavku alebo zákazku. Ihneď viete koľko trvala realizácia, kto ju vykonal a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré potrebujete pre analýzu nákladov a rýchle vytvorenie kvalitných podkladov pre fakturáciu.

 

Správne veci, správnym spôsobom

CDESK pomôže vášmu podnikaniu v dvoch smeroch. Kompletné a utriedené údaje o zákazníkoch, ich požiadavkách a spätnej väzbe vám umožnia robiť správne veci (v teórii manažmenu effectiveness). Analýza nákladov, plánovanie optimálneho využívania strojov a zariadení, manažment zamestnancov a ich času, ako aj ďalšie prostriedky na efektívne riadenie zdrojov, umožňujú robiť veci správnym spôsobom (efficiency). Vo výsledku vám CDESK pomáha robiť správne veci správnym spôsobom

 

Riešenie CDESK Service desk

Vybrali sme tie správne nástroje CDESKu pre všetky spoločnosti, v ktorých omeškanie koncového termínu môže znamenať vážny problém a finančné straty. Precízne plánovanie s mechanizmami na dodržiavanie termínov, organizácia priebehu plnenia úloh s manažovaním ich životného cyklu,  evidencia vykonaných prác (plnenia), rôzne druhy komunikačných kanálov, podpora ITIL (ITSM) v IT prostredí, splnenie nárokov na riadenie IT služieb v súlade s ISO 20000. A navyše všetko v balíčku za zvýhodnenú cenu.

 

Flexibilita

Jednotlivé funkcie sú v systéme prednastavené tak, ako sa to nám a našim zákazníkom osvedčilo. CDESK je overený praxou. Zároveň však umožňuje značnú mieru prispôsobenia k obrazu použivateľa. CDESK je radca a priateľ, nie despota.

 

Referencie