CDESK Business

Balíček CDESK Business kombinuje moduly, ktoré prinesú vašej firme poriadok, efektivitu a zisk. Za zvýhodnenú cenu.

CDESK Business je náš základný, no silný balík, zložený z najčastejšie využívaných nástrojov CDESKu, za zvýhodnenú cenu.

Sprehľadňuje organizáciu práce a obchodných prípadov. Štrukturovaná evidencia ponúka veľkú pridanú hodnotu v kombinácii s Účtovným modulom. Balík CDESK Business sa tak stáva plne vybaveným nástrojom na fakturáciu vykonaných prác pre vašich zákazníkov.

Obsah balíka

 • Zákazky (projekty) - evidencia kontraktov a odvedenej práce
 • Plánovanie s alokáciou termínou, Plánovací kalendár
 • Konektor do kalendárov - synchronizácia Exchange, Gmail
 • Mobilná aplikácia s offline funkciami
 • Komunikátor - chat medzi zákazníkmi a operátormi

 

Rozšírenia

 • Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv
 • Fungovanie na vlastnej https:// adrese

 

 

Moduly zahrnuté v balíku CDESK Business

 

Zákazky (projekty) - evidencia obchodných prípadov

 • Nastaviteľná kategorizácia prípadov a ich stavov
 • Zadávanie plnení a vykonanej práce pod konkrétny prípad podľa dátumu a trvania
 • Schvaľovanie / zamietanie plnení

 

Plánovanie

 • Interaktívny Plánovací kalendár zobrazujúci všetky CDESK Business udalosti podľa operátorov, termínov a typov
 • Plánovanie Pravidelných, opakovaných úloh do budúcnosti so špecifickým výberom intervalom
 • Zadávanie úloh pre konkrétnych operátorov a skupiny, nastavovanie rôznych termínov odozvy a splnenia

 

Konektor do kalendárov

 • Synchronizácia udalostí do Plánovacieho kalendára pre lepší časový prehľad
 • MS Exchange - synchronizácia cez jeden spoločný účet alebo každý účet zvlášť
 • GMAIL (free) - každý účet môže byť s CDESK Plánovacím kalendárom synchronizovaný samostatne
 • Google apps - rovnako ako MS Exchange

 

Mobilná aplikácia s offline funkciami

 • Pristupujte k CDESK Business z vášho smartfónu alebo tabletu
 • Zadávajte plnenia aj keď ste offline – budú uploadnuté keď zariadenie nadviaže spojenie

 

Komunikátor a chat medzi operátormi alebo zákazníkmi s účtom

 • Rýchla odpoveď na textové správy cez chat okno
 • Prezrite si zoznam kontaktov a zistite, kto je online

 

Moduly účtované zvlášť

Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv

 • Detailná, štruktúrovaná evidencia pre účtovanie prác vrátane zmlúv, služieb účtovaných zvlášť v rôznych sadzbách, s rozdelením na fakturačné obdobia, dopravné poplatky
 • Evidencia interných prác bez ich pridania do faktúry, nastavenie vybraných prác ako skrytých pre zákazníkov
 • Základ pre nastavenie motivácie zamestnancov

 

Fungovanie na vlastnej https:// adrese

 • Pristupujte k CDESK Business bežiacom na vašej doméne
 • CDESK portál môže fungovať formou cloudovej služby alebo riešenia na vlastnom serveri