CDESK pre firmy servisujúce zariadenia mimo IT

 

Na ktorých zariadeniach vykonávate údržbu? 

Máte presný prehľad o tom, za ktoré zariadenia ste zodpovední? Ich presnú polohu, typ a podmienky prevádzky a servisu?

Riešenie

CDESK obsahuje prehľadnú evidenciu definovaných zariadení a skupín, kde môžete podľa potreby zadávať najrôznejšie vlastnosti. Zariadenia v databáze môžu byť vzájomne prepojené, t.j. nadriadené a podriadené objekty s fyzickým umiestnením podľa GPS polohy.

 

Vediete prehľadnú históriu udalostí týkajúcich sa každého zariadenia?

Znalosť detailnej evidencie vlastností zariadení, revízií a dátumov zmien je nevyhnutnosťou pre udržanie trvalej prevádzky

Riešenie

Každá zmena alebo úloha tykajúca sa zariadenia je evidovaná v jeho histórii s dátumom a osobou, ktorá tento úkon vykonala. Ku každému zariadeniu sa dá definovať spotrebný materiál s dobou exspirácie, pred ktorou vás CDESK upozorni prehľadným reportom.

 

Zabúdate kontrolovať niektoré zariadenia?

Plánovanie všetkých servisných úkonov a pravidelných revízií je najlepšou cestou ako uchrániť zákazníkov od neželaných výpadkov prevádzky, ktorú tieto zariadenia zabezpečujú.

Riešenie

Plánovací kalendár je interaktívny nástroj pre podporu plánovania práce zamestnancov v CDESKu. Vždy má grafický prehľad o nadchádzajúcich udalostiach jednotlivých technikov, na základe ktorého môžete manažovať vyťaženosť pracovníkov k lepšej časovej efektivite.

 

Viete operatívne riešiť incidenty s využitím polohy vašich servisných tímov?

Znalosť presnej polohy a plánovanej trasy technikov môže ušetriť čas a dopravné náklady pri ich operatívnom presune na miesto incidentu.

Riešenie

Pri využívaní máp v CDESK môžete jednoducho plánovať trasy technikov, čím sa výrazné dokážu znížiť náklady na dopravu. V spojení s kalendárom je možné všetky udalosti priamo upravovať, posúvať a meniť ich riešiteľov, aby bol využitý čas pracovníkov čo najefektívnejšie. Ak sa vyskytne náhly problém, môžete podľa GPS súradníc polohy vozidiel stiahnuť najbližšieho pracovníka a vyslať ho k miestu.

 

Vedia si zákazníci skontrolovať históriu opráv na ich zariadeniach vo vašom systéme cez internet?

Majú vaši zákazníci  prístup do vášho systému s príslušnými oprávneniami, kde si môžu vyhľadať informácie o vami poskytnutých riešeniach a službách?

Riešenie

Zákazník s prístupom do CDESK si môže prezrieť históriu zásahov vykonaných vo svojej spoločnosti s rozdelením na zariadenia. Tato detailná evidencia mu poskytuje celkový prehľad pre potreby kontroly a zvýšenia vašej dôveryhodnosti.

 

Diskusia a súbory potrebné pre prácu nie sú uložené na jednom mieste

Všetka komunikácia a súbory týkajúce sa konkrétneho riešenia nie sú jednoducho štruktúrované – hľadanie argumentov, zmlúv a rýchlych riešení trvá príliš dlho a je neprehľadné.

Riešenie

Firemná komunikácia so zákazníkmi a medzi zamestnancami prebieha cez CDESK, kde je presne priraďovaná ku konkrétnej úlohe. Máte možnosť kedykoľvek nadviazať na diskusiu, historicky vyhľadať dohodnuté kroky, zmluvy, dokumentáciu a riešenia so zákazníkom.

 

Vediete evidenciu všetkých zmien, prístupnú pre zákazníkov?

Spoľahlivá a seriózna servisná spoločnosť predkladá zákazníkom prehľadné informácie o všetkých zmenách, ktoré boli vykonané na ich zariadeniach, ich záručnú lehotu a časy opráv.

Riešenie

Ak vykonávate servisné prehliadky, úlohy alebo kontaktujete zákazníkov v pravidelných intervaloch, CDESK zahŕňa evidenciu pravidelných úloh, z ktorých sa vo zvolenom termíne automaticky vytvorí požiadavka na zákazníka. Všetky údaje sú prehľadne zobrazené v príslušných zoznamoch a v Plánovacom kalendári - už nikdy nezabudnete na plánované udalosti.

 


 

Tieto problémy dokáže vyriešiť produkt: CDESK Service desk

Využité moduly - zahrnuté v produkte:

  • Zákazky (projekty) - udržiavajte jednoduchú evidenciu nedokončenej práce, štruktúrovanú pod konkrétnych zákazníkov
  • Mobilná aplikácia s offline funkciami - pristupujte k CDESKu odkiaľkoľvek a pracujte s potrebnými informáciami priamo v teréne
  • Helpdesk s SLA - jasný prehľad o všetkých otvorených úlohách, workflow manažment a dodržiavanie zmluvných termínov, všetka komunikácia uchovávaná pod konkrétnu aktivitu alebo zákazníka
  • Plánovanie - organizácia všetkých udalostí v Pláínovacom kalendári - ich presúvanie, alokácia termínov a zmeny riešiteľov
  • Konektor do kalendárov (Exchange, Gmail) - synchronizujte všetky udalosti z iných kalendárov do CDESKu a majte tak pelší prehľad o využitom čase a naplánovaných činnostiach

Využité rozšírenia - účtované navyše:

  • Spracovanie správ - všetkých e-mailov zaslaných na verejné adresy spločnosti - automatizované pravidlá na vytváranie nových udalostí v CDESKu, nastavené zodpovedné osoby za spracovanie všetkých ostatných správ
  • Účtovanie prác - detailná, štruktúrovaná evidencia práce a výkonov, systém pre rôzne účtovné scenáre
  • Objektová databáza CMDB, SLA termíny - evidencia všetkých zariadení a ich vzťahov, SLA aplikované na všetky objekty databázy
  • Mapy - zobrazovanie trás, miest a zariadení na mapách s farebným a piktogramovým odlíšením technikov a typov úloh
  • GPS sledovanie vozidiel - zobrazovanie polohy a stavu vozidiel na mapách v reálnom čase