CDESK pre poskytovateľov outsourcingu správy HW, SW

 

Chýbajú vám podrobné informácie o IT infraštruktúre u zákazníka?

Prevencia a riešenie problémov môžu byť v dôsledku nedostatku znalostí všetkých aspektov udržiavaného IT systému veľmi zložité.

Riešenie

Vďaka riešeniu Customer Monitor si máte možnosť zobraziť všetky detaily infraštruktúry HW každého zákazníka, informácie sú automaticky zhromažďované z počítačov a rozdelené do zón s automatickým vyhodnocovaním najdôležitejších parametrov.

 

Naše nástroje pre IT manažment nie sú efektívne

Stretávate sa s problémami spojenými s používaním rôznych nástrojov tretích strán pri vykonávaní outsourcingu a údržby IT u zákazníka?

Riešenie

Integrácia Customer Monitor do CDESKu ponúka komplexný a zároveň jednoduchý nástroj pre vzdialenú správu všetkých aspektov IT systémov u vašich zákazníkov. CM obsahuje množstvo funkcií, zďaleka prevyšujúcich konkurenčné produkty. Spolu s CDESK tieto funkcie združené pod jednou strechou výrazne zefektívňujú prácu technikov, ktorí si môžu požiadavky a plnenia zapisovať aj priamo na konkrétne zariadenia.

 

Reakcie na vyskytnuté problémy nie sú dostatočne rýchle a pohotové

Prevencia a rýchle riešenie problémov je významným ukazovateľom kvality poskytovaných služieb a spoľahlivosti vašej spoločnosti.

Riešenie

Riešenie Customer Monitor v sebe zahŕňa online 24/7 monitoring, ktorý vás upozorní na všetky podstatné zmeny vo vyhodnocovaných parametroch. V prípade výskytu problému ste okamžite informovaní e-mailovou notifikáciou alebo SMS správou. Z týchto udalosti sa môže automaticky vytvárať požiadavka v CDESK na konkrétneho zákazníka a riešiteľa.

 

Sú vaši technici v prípade potreby zastupiteľní?

Zamestnanec zodpovedný za zákazníka odišiel na dovolenku. Zastupujúci pracovník potrebuje všetky podrobné informácie o riešených problémoch, aby mohol pokračovať v jeho práci a zachovať tak kvalitu poskytovaných služieb.

Riešenie

V CDESKu je možné nastaviť zastupovanie operátorov na zvolene obdobie. Počas tejto doby sa zastupujúcemu operátorovi sprístupní prostredie o všetky informácie o kolegovej rozrobenej práci. Takto môže zástupca nadviazať na prácu a poskytnúť zákazníkovi plnohodnotný servis bez prestojov.

 

Diskusia a súbory potrebné pre prácu nie sú uložené na jednom mieste

Typ komunikácie a súbory týkajúce sa konkrétneho riešenia nie sú jasne stanovené, je ťažké pohotovo nájsť argumenty alebo sa rýchlo dohodnúť. 

Riešenie

Firemná komunikácia so zákazníkmi a medzi zamestnancami prebieha cez CDESK, kde je presne priraďovaná ku konkrétnej úlohe. Mate možnosť kedykoľvek nadviazať na diskusiu, historicky vyhľadať dohodnuté kroky, zmluvy, dokumentáciu a riešenia so zákazníkom.

 

Je vaša účtovacia politika jednoduchá a prehľadná?

Potrebujete efektívny systém na fakturáciu premenlivých prípadov – paušálne poplatky, hodiny navyše, zvlášť účtované poplatky a jednotkové ceny na vami poskytované služby?

Riešenie

CDESK ponúka možnosť účtovania prác zákazníkom presne podľa potrieb vašej firmy s možnosťou jednoduchej a prehľadnej fakturácie. Samozrejmosťou je fakturácia prác v rámci paušálu a prác nad paušál v rôznych sadzbách ako aj fakturácia jednorazových prác. Všetky faktúry si môžete kedykoľvek zobraziť a poslať zákazníkovi. 

 

Zaznamenávate spokojnosť zákazníkov?

Nie ste schopní vašim zákazníkom preukázať kvalitu vami poskytnutých služieb a spoľahlivosť na základe spokojnosti tých predošlých.

Riešenie

Neoddeliteľnou súčasťou CDESKu sú prehľadné, jednoznačné reporty a štatistiky, pomocou ktorých viete každému zákazníkovi preukázať kvalitu vami poskytovaných služieb. Každý zákazník má možnosť po vyriešení úlohy, ktorú zadal, poskytnúť spätnú väzbu o spokojnosti s kvalitou riešenia poskytnutého vašimi zamestnancami.

 


 

Tieto problémy dokáže vyriešiť produkt: CDESK Service desk

Využité moduly - zahrnuté v produkte:

  • Zákazky (projekty) - udržiavajte jednoduchú evidenciu nedokončenej práce, štruktúrovanú pod konkrétnych zákazníkov
  • Komuníkátor - okamžite odpovedajte a reagujte na otázky od operátorov a zákazníkov prostredníctvom íntegrovaného chatu
  • Mobilná aplikácia s offline funkciami - pristupujte k CDESKu odkiaľkoľvek a pracujte s potrebnými informáciami priamo v teréne
  • Helpdesk s SLA - jasný prehľad o všetkých otvorených úlohách, workflow manažment a dodržiavanie zmluvných termínov, všetka komunikácia uchovávaná pod konkrétnu aktivitu alebo zákazníka

Využité rozšírenia - účtované navyše:

  • Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv - vytvorte si obchodnú agendu a fakturáciu plnení, či služieb zapísaných operátormi do CDESKu, majte prehľadnú evidenciu zmlúv a projektov
  • Spracovanie správ - všetkých e-mailov zaslaných na verejné adresy spločnosti - automatizované pravidlá na vytváranie nových udalostí v CDESKu, nastavené zodpovedné osoby za spracovanie všetkých ostatných správ
  • Integrácia IT monitoringu Customer Monitor - náš komplexný nástroj na monitoring a manažment IT infraštruktúry zastrešujúci všetky potreby v správe počítačových systémov