CDESK pre spoločnosti poskytujúce SW podporu

 

Sú vaši zákazníci informovaní o priebehu riešení?

Zákazníci väčšinou nie sú schopní kontrolovať vašu prácu – nevedia v akom stave sú opravy chýb alebo nemôžu meniť ich požiadavky. Majú možnosť vám jednoducho zadávať nové úlohy?

Riešenie

CDESK zákazníka informuje o celkovom priebehu a vývoji práce a o diskusii k úlohám, sú pre neho zadané. Typy notifikácii je možné nastaviť individuálne. Rovnako môže mať zákazník vytvorený prístup do CDESKu, kde uvidí všetky informácie podľa jeho oprávnení. Prácu môže do systému zadávať jednoducho, viacerými spôsobmi - e-mailom, cez webový formulár, EasyClick (klient nainštalovaný na počítači) a cez jeho používateľské konto.

 

Zamestnanci ani nadriadení pracovníci nemajú prehľad o plánovanej práci

Máte jasný prehľad o požiadavkách vašich zákazníkov a kolegov? Často sa vám stane, že neviete, ktoré poskytnuté riešenia  účtované navyše.

Riešenie

CDESK ponuka jasný prehľad o tom, kto požiadavku zadal, kto je jej riešiteľom a do akého termínu musí byt splnená. Filtrovanie podľa rôznych atribútov v požiadavkách pomáhajú k sprehľadneniu práce. Ku každej úlohe si zamestnanci zapisujú výkony podľa typu práce, rozdelenej na základe spôsobu účtovania zákazníkovi.

 

Chýba vám prehľad o odpracovanom čase?

Pre účely fakturácie je zložité presne vedieť, aký pracovný čas plnení a aké náklady boli využité na konkrétne riešenie. Nemáte dostatok zaznamenaných údajov výdavkoch a výnosoch.

Riešenie

Účtovný modul v CDESK umožňuje zapisovanie plnení ku konkrétnym úlohám podľa typu odvedenej práce. Prehľadné reporty poskytujú informáciu, koľko času trvalo riešenie úloh zamestnancom. Reálne odpracovaný čas je pri zápise plnení možné odlíšiť od času, ktorý skutočne fakturujete zákazníkovi a viesť si tak presnú internú evidenciu práce.

 

Diskusia a súbory potrebné pre prácu sú uložené na rôznych miestach

Všetka komunikácia a súbory týkajúce sa konkrétneho riešenia nie sú jednoducho štruktúrované – hľadanie argumentov, zmlúv a rýchlych riešení trvá príliš dlho a je neprehľadné.

Riešenie

Firemná komunikácia so zákazníkmi a medzi zamestnancami prebieha cez CDESK, kde je presne priraďovaná ku konkrétnej úlohe. Máte možnosť kedykoľvek nadviazať na diskusiu, historicky vyhľadať dohodnuté kroky, zmluvy, dokumentáciu a riešenia so zákazníkom.

 

Je vaša účtovná politika jednoduchá a prehľadná?

Potrebujete efektívny systém na fakturáciu rôznych scenárov – paušálne poplatky, hodiny nad rámec paušálu, zvlášť účtované poplatky a jednotkové ceny na vami poskytované služby?

Riešenie

CDESK ponúka možnosť účtovania prác zákazníkom presne podľa potrieb vašej firmy s možnosťou jednoduchej a prehľadnej fakturácie. Samozrejmosťou je fakturácia prác v rámci paušálu a prác nad paušál v rôznych sadzbách, ako aj fakturácia jednorazových úkonov. Všetky faktúry si môžete kedykoľvek zobraziť a poslať zákazníkovi. 

 

Zaznamenávate spokojnosť zákazníkov?

Nie ste schopní vašim zákazníkom preukázať kvalitu vami poskytnutých služieb a spoľahlivosť na základe spokojnosti tých predošlých.

Riešenie

Neoddeliteľnou súčasťou CDESKu sú prehľadné, jednoznačné reporty a štatistiky, pomocou ktorých viete každému zákazníkovi deklarovať kvalitu vami poskytovaných služieb. Každý zákazník má možnosť po vyriešení a ukončení úlohy, ktorú zadal, poskytnúť spätnú väzbu o jeho spokojnosti s riešením, ktoré dostal.


 

Tieto problémy dokáže vyriešiť produkt: CDESK Service desk

Využité moduly - zahrnuté v produkte:

  • Zákazky (projekty) - udržiavajte jednoduchú evidenciu nedokončenej práce, štruktúrovanú pod konkrétnych zákazníkov
  • Komuníkátor - okamžite odpovedajte a reagujte na otázky od operátorov a zákazníkov prostredníctvom íntegrovaného chatu
  • Mobilná aplikácia s offline funkciami - pristupujte k CDESKu odkiaľkoľvek a pracujte s potrebnými informáciami priamo v teréne
  • Helpdesk s SLA - jasný prehľad o všetkých otvorených úlohách, workflow manažment a dodržiavanie zmluvných termínov, všetka komunikácia uchovávaná pod konkrétnu aktivitu alebo zákazníka
  • Plánovanie - organizácia všetkých udalostí v Pláínovacom kalendári - ich presúvanie, alokácia termínov a zmeny riešiteľov
  • Konektor do kalendárov (Exchange, Gmail) - synchronizujte všetky udalosti z iných kalendárov do CDESKu a majte tak pelší prehľad o využitom čase a naplánovaných činnostiach

Využité rozšírenia - účtované navyše:

  • Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv - vytvorte si obchodnú agendu a fakturáciu plnení, či služieb zapísaných operátormi do CDESKu, majte prehľadnú evidenciu zmlúv a projektov
  • Spracovanie správ - všetkých e-mailov zaslaných na verejné adresy spločnosti - automatizované pravidlá na vytváranie nových udalostí v CDESKu, nastavené zodpovedné osoby za spracovanie všetkých ostatných správ