CDESK Service desk

Riešte vzťahy so svetom a riaďte workflow úloh z jedného komplexného systému. Uspejte v snahe za lepšími výsledkami vo všetkých oblastiach podnikania

Balík CDESK Service desk pozostáva z modulov pre plynulú prácu zamestnancov – od detailného plánovania s pevnými termínmi splnenia, presného prideľovania úloh, až po zachytenie všetkej komunikácie medzi operátormi a zákazníkmi.

Tento balík sa dá jednoducho rozšíriť o takmer všetky prídavné moduly, čo z neho robí variabilný nástroj, ktorý je schopný prispôsobiť sa potrebám každej spoločnosti zo všetkých možných odvetví. V IT oblasti CDESK Service desk podporuje ITIL (ITSM) a spĺňa nároky na riadenie IT služieb v súlade s ISO 20000.

 

Obsah balíka

 • Helpdesk s SLA - riadenie workflow všetkých aktivít
 • Zákazky (projekty) - evidencia zmlúv a vykonanej práce
 • Plánovanie s alokáciou termínov, Plánovací kalendár
 • Konektor do kalendárov - synchronizácia Exchange, Gmail
 • Znalostná báza - know how, postupy, tipy a informácie
 • Spracovanie spáv - autorizovaných e-mailov - vytváranie požiadaviek a diskusných príspevkov
 • Mobilná aplikácia s offline funkciami
 • Komunikátor - chat medzi operátormi a zákazníkmi

Rozšírenia

 • Objektová databáza CMDB, rozšírené SLA termíny na všetky objekty - zákazníci, zariadenia, miesta a pod.
 • Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv
 • CRM modul (práve vyvíjaný) - obchodná agenda predajov a príležitostí
 • Spracovanie správ - všetkých e-mailov zaslaných na verejné adresy spločnosti s rôznymi pravidlami triedenia
 • Integrácia s CM - nástroj na IT monitoring a manažment
 • Mapy s úlohami a trasami vašich zamestnancov a zákazníkov
 • GPS sledovanie vozidiel, ich polohy a monitoring trás
 • Konektor do účtovného systému na synchronizáciu zákazníkov, kontaktov, faktúr a skladových záznamov do CDESKu
 • Fungovanie na vlastnej https:// adrese

Popis modulov zahrnutých v balíku CDESK Service desk

 

Helpdesk s SLA

 • Plánovanie požiadaviek, úloh na základe SLA 
 • Záznamy a potvrdzovania ponúk, evidencia prác
 • E-mailové a SMS Notifikácie o prekročení termínov
 • Priraďovanie požiadaviek prispôsobené na individuálne potreby operátorov a skupín so zaznamenávanou históriou
 • Diskusia so zákazníkmi a medzi operátormi
 • Akceptovanie ukončenia požiadaviek so spätnou väzbou a hodnotením od zákazníkov
 • Vlastné prístupové práva pre používateľov, zákazníkov
 • Rôzne metódy zadávania požiadaviek, cez CDESK portál, e-mail alebo web formulár
 • Zastupovanie operátorov s dočasným prístupom k ich práci
 • Bohaté, detailné helpdesk reporty

 

 

Zákazky (projekty) - evidencia obchodných prípadov

Nastaviteľná kategorizácia prípadov a ich stavov

Zadávanie plnení a vykonanej práce pod konkrétny prípad podľa dátumu a trvania

Schvaľovanie / zamietanie plnení 

 

 

Plánovanie

 • Interaktívny Plánovací kalendár zobrazujúci všetky CDESK Service desk udalosti podľa operátorov, termínov a typov
 • Plánovanie Pravidelných, opakovaných úloh do budúcnosti so špecifickým výberom intervalom
 • Zadávanie úloh pre konkrétnych operátorov a skupiny, nastavovanie rôznych termínov odozvy a splnenia

 

 

Konektor do kalendárov

 • Synchronizácia udalostí do Plánovacieho kalendára pre lepší časový prehľad
 • MS Exchange - synchronizácia cez jeden spoločný účet alebo každý účet zvlášť
 • GMAIL (free) - každý účet môže byť s Plánovacím kalendárom synchronizovaný samostatne
 • Google apps - rovnako ako MS Exchange

 

 

Znalostná báza

 • Štruktúrované záznamy vedomostí s komentármi, prístupné pre vybraných operátorov a verejnosť, prepojené s plneniami v požiadavkách
 • Evidencia know-how, vyriešených problémov, postupov, tipov a ďalších informácií s obrázkami a podporou HTML
 • Dokumenty a manuály pre školenie nových pracovníkov

 

 

Spracovanie správ - autorizovaných e-mailov

 • Odpovede na notifikačné e-maily z CDESK spracované vlastnými pravidlami triedenia
 • Automatizované vytváranie nových úloh alebo diskusných príspevkov ku konkrétnym riešiteľom

 

 

Mobilná aplikácia s offline funkciami

Pristupujte k CDESK Service desk z vášho smartfónu alebo tabletu

Zadávajte plnenia aj keď ste offline – budú uploadnuté keď zariadenie nadviaže spojenie

 

 

 

Komunikátor s chatom medzi operátormi alebo zákazníkmi s účtom

 • Rýchla odpoveď na textové správy cez chat okno
 • Prezrite si zoznam kontaktov a zistite, kto je online

 

 

Moduly účtované zvlášť

 

Objektová databáza CMDB, SLA dohody

 • Všetky objekty zaznamenané v databáze – zákazníci, kontakty, zariadenia, vozidlá, spotrebný materiál atď. , s definovanými vzťahmi, archivovaná história zmien
 • Poskytovanie služieb v rámci zmluvnej SLA dohody so zákazníkmi
 • Nastavenie špecifických termínov odozvy a riešenie problémov pre každý samostatný objekt v CMDB

 

 

Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv

 • Detailná, štruktúrovaná evidencia pre účtovanie prác, vrátane zmlúv, služieb účtovaných zvlášť v rôznych sadzbách, s rozdelením na fakturačné obdobia, dopravné poplatky
 • Evidencia interných prác bez ich pridania do faktúry, nastavenie vybraných prác ako neviditeľných pre zákazníkov
 • Základ pre nastavenie motivácie zamestnancov

 

 

 

 

CRM modul 

 • Evidencia Leadov, OpportunítObchodných prípadov
 • Manažment zákazníkov a zmlúv
 • Monitoring objednávok a obratov
 • Podrobné atribúty a záznamy
 • Hromadné maily, kampane, profilovanie zákazníkov

 

 

 

Spracovanie správ - všetkých e-mailov do CDESK

 • Komunikácia z rôznych verejných e-mailových adries spracovaná do CDESK Service desk 
 • Detailné triediace pravidlá spracovávania – automatické vytváranie požiadaviek alebo uchovávanie správ v osobitnom priečinku pre zodpovedného operátora
 • Diskusia so zákazníkmi spracovaná a automaticky pripojená k súvisiacim požiadavkám
 • Operátori môžu zaslať ich súkromné ​​správy do CDESKu cez špeciálny e-mail

 

 

Integrácia s Customer Monitor

 • Silná výhoda prepojenia Customer Monitor – nástroja pre IT monitoring a manažment s CDESK Service deskom
 • Priame vytváranie požiadaviek z problémov, ktoré sa vyskytnú na počítačoch, ďalšie spracovanie pomocou Helpdesku
 • Jednoduché objednanie a rozšírenie o dodatočné funkcie Customer Monitora  čítajte viac o CM

 

 

Mapové systémy

 • Presná evidencia geografickej polohy zákazníkov a ich miest
 • Zobrazovanie plánovaných miest a trás zamestnancov cez predvolenú polohu vozidla
 • Vybrané plnenia požiadaviek zobrazené na mape
 • Efektívne, rýchle plánovanie ciest
 • Rôzne symboly a farby na mape, ktoré rozlišujú typ požiadaviek a operátorov

 

 

GPS sledovanie vozidiel

 • Prepojenie výhod z Mapových systémov s pozíciou vozidiel v reálnom čase
 • Porovnanie plánu trasy so skutočnou cestou
 • Prepojenie s viacerými poskytovateľmi GPS a spojenie s GPS jednotkami vo vozidle
 • Presná aktuálna poloha zamestnancov – možnosť robiť operatívne zmeny plánu (dispečing)

 

 

Konektor do účtovného softvéru

 • Práca v jednom prostredí – CDESK portáli
 • Obojsmerná synchronizácia faktúr, skladových záznamov a práce zapísanej v účtovnom softvéri
 • Uvoľňovanie skladových zásob z účtovného systému cez CDESK
 • Evidencia a editovanie skladu
 • Priame vytváranie faktúr

 

 

Fungovanie na vlastnej https:// adrese

Pristupujte k CDESK Service desk bežiacemu na vašej doméne

CDESK portál môže fungovať formou cloudovej služby alebo riešenia na vlastnom serveri