Dokumentácia

V tejto sekcii nájdete detailné informácie o jednotlivých funkciách CDESK 3.0 a odpovede na otázky o ich používaní.

Čo obsahuje Dokumentácia

Sekcia Dokumentácia slúži ako online manuál.||Užívateľ CDESKu tu nájde detailné návody na použitie softvéru. Ak sa o nasadení CDESKu ešte len rozhodujete, nájdete tu komplexný prehľad nástrojov a ich možností.  

Informácie sú rozdelené podľa modulov. Modul je súhrnom funkcií, ktoré riešia jednu tematiku - napríklad Zákazníci alebo Požiadavky. Informácie sú v prípade rozsiahlejších modulov rozdelené do kapitol.

Stránky "Základný prehľad funkcií"||poskytujú prierez najdôležitejšími možnosťami a benefitmi daného modulu.

Ako nájsť hľadanú informáciu

Dokumentácia má rovnakú štruktúru ako samotný CDESK. Keď porovnáte ľavý stĺpec tejto stránky s ľavou navigačnou lištou CDESKu, uvidíte tam rovnaké položky, v rovnakom poradí. Jednoduché, rýchle, prehľadné. 

Dokumentácia je momentálne kompletne prepracovávaná na verziu CDESK 3.0, priebežne pridávame nové položky.||

Odkaz na staršiu verziu dokumentácie k verzii CDESK 2.0

 


 

Obsah dokumentácie CDESK 3.0 (priebežne doplňujeme)