Vytvorenie nového projektu

Nový projekt vytvoríte v CDESK Administrácia Projekty. Zobrazí sa zoznam existujúcich projektov. Kliknite na tlačidlo Pridať projekt a zobrazí sa vytvárací formulár.

Tlačidlo pre vytvorenie nového projektu

Obrázok: Tlačidlo pre vytvorenie nového projektu

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.