GPS sledovanie vozidiel

Optimalizujte rýchlosť mimoriadnych zásahov a náklady na dopravu

Šetrite váš čas a peniaze výberom tých najlepších trás pre vaše vozidlá. Plánujte, zobrazujte aktivity a meňte trasy pomocou Mapových systémov. Použitím prepojenia GPS modulov sledujte geografickú polohu vašich vozidiel v reálnom čase. Ak sa u vášho zákazníka vyskytne nejaký problém, ste schopní reagovať okamžite a poslať tam najbližšie vozidlo.

 

 

GPS konektor na monitoring vozidiel

  • Spojenie výhod z Mapových systémov s polohou vozidiel v reálnom čase
  • Prepojenie s viacerými poskytovateľmi GPS a spojenie s GPS jednotkou vo vozidle
  • Presná aktuálna poloha zamestnancov – možnosť robiť operatívne zmeny plánu (dispečing)

 

 

Prehľad funkcií GPS sledovania vozidiel

Integrácia GPS monitoring systému vo vozidlách s CDESKom pre jednoduché sledovanie polohy vašich zamestnancov a operatívne plánovanie práce

V prípade potreby alebo výskytu problému dokážete k danému miestu poslať najbližšie vozidlo

Podporujeme spojenie s poskytovateľmi Commander a GPS dozor

Archivácia absolvovaných trás v CDESK pre neskoršiu analýzu