Filtrovanie

CDESK umožňuje efektívne filtrovať podľa mnohých kritérií zo zoznamu požiadaviek, úloh, projektov, zákazníkov a akýchkoľvek iných zoznamov. Filtrovacie možnosti sa nachádzajú vždy v hornej časti stránky nad zvoleným zoznamom. V prípade, že sa vám filtrovacie možnosti nezobrazili, kliknite na malú šípku, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

 

Zobrazenie filtrovania nad zoznamom požiadaviek

Obrázok: Zobrazenie filtrovania nad zoznamom požiadaviek

 

Filtrovať zo zobrazeného zoznamu požiadaviek môžete podľa nasledujúcich kritérií:

 • Zákazník - zadajte meno zákazníka manuálne alebo kliknite do tohto políčka a následne na modrú šípku vpravo a zobrazí sa zoznam všetkých zákazníkov, ktorých máte v CDESK, kliknutím na jedného z nich sa automaticky vyplní toto políčko.

 • Stav - Kliknite na políčko a zobrazí sa rozbaľovací zoznam s možnými stavmi

 • Priorita - vyberte prioritu z rozbaľovacieho zoznamu

 • Operátor - Môžete použiť prepínač napravo od tohto políčka pre dva typy zadávania - manuálne alebo výberom z rozbaľovacieho zoznamu.

  • Vedľa políčka operátora sa nachádza zaškrtávacie políčko - Riešiteľ v minulosti - filter sa aplikuje nad zvoleným operátorom, skupinou

 • Id požiadavky -  zadajte ID požiadavky

 • Text - zadaný text sa bude vyhľadávať v popise požiadaviek

 • Ďaľší rozbaľovací zoznam - slúži na filtrovanie požiadaviek podľa špecifických kritérií, napríklad: len s ponukou, len EasyClick požiadavky, len interné, len s diskusiou atď.

 • Rozbaľovací zoznam udalostí - umožňuje filtrovať požiadavky podľa rôznych termínov udalostí v požiadavkách, napríklad Zadané, ukončené, akceptované ukončenie alebo termín splnenia. Dátumový interval musí byť vyplnený aby malo toto políčko efekt.

 • Dátumový interval - vyplňte políčka od-do pre filtrovanie podľa udalostí v požiadavkách(popísané v bode vyššie)

 • Typ požiadaviek - z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ požiadaviek

V závislosti od nastavení modulu Helpdesk je možné filtrovať aj podľa oblasti služieb a dôležitosti požiadaviek. Keď zapnete tieto políčka, vo filtrovaní pribudnú ďalšie rozbaľovacie zoznamy.

Kliknutím na ikonu lupy môžete zobraziť rozšírené možnosti filtrovania.

 

Zobrazenie rozšíreného filtrovania

Obrázok: Zobrazenie rozšíreného filtrovania

 

 • Zákazka - filtrovanie podľa zákaziek

 • Zadal - podľa zadávateľa požiadavky

 • Náklady - Filtrovanie podľa nákladov zo Zákaziek

 • Riešiteľ v minulosti - filtrovanie požiadaviek v ktorých bol operátor riešiteľom ale medzičasom sa riešiteľ zmenil