Aktivované pre všetkých zákazníkov

Rekapitulácia funkčnosti :

Ak je zadávanie požiadaviek a diskusných príspevkov aktivované pre všetkých zákazníkov tak všetci zákazníci majú prístup k emailovej adrese s doručovaním do CDESK (napr. it.services.provider1@gmail.com) a všetky emailu zaslané na túto adresu sú priradené buď ako diskusný príspevok k požiadavke alebo je z nich vytvorená nová požiadavka.

Nové požiadavky sa v CDESKu priraďujú k jednotlivým zákazníkom na základe emailov uložených do white listu, ako aj podľa emailov zadaných pri registrácii počítačov do CM alebo na základe emailov zapísaných v zákazníckom konte. O pridaní diskusného príspevku ako aj o vytvorení novej požiadavky je spätne informovaný zákazník aj priradený operátor z CDESKu

Pre bližšie pochopenie prijímania emailov do CDESK sme vám priebeh emailovej komunikácie zobrazili na obrázku :

 

Priebeh emailov z CDESK pri zapnutom zadávaní požiadaviek a diskusných príspevkov cez email

Obrázok: Priebeh emailov z CDESK pri zapnutom zadávaní požiadaviek a diskusných príspevkov cez email

 

Postup nastavenia:

  1. DoporučenieZvoľte si adresu s vašou doménou, ktorú ešte vaši zákazníci nepoznajú, aby ste nemali chybné zaradenia do CDESK v prípade nových požiadaviek.  Zákazníkov, ktorých nemáte v CDESK, by po poslaní mailu na adresu nasmerovanú do CDESK dostali chybnú správu o nespracovaní.

  2. Adresu s vašou doménou, ktorú si zvolíte na doručovanie do CDESK presmerujte na adresu cdesk@doména_CDESK_servera.xx.  Túto adresu bude vkladať CDESK  do VŠETKÝCH emailov z CDESK, ako adresu pre odpoveď.

  3. Nastavte túto adresu v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Spracovanie správ - "Adresa odosielateľa v mailoch z CDESK

 

Ak je prijímanie emailov do CDESK aktivované pre všetkých zákazníkov je nutné dať do riadku: Adresa odosielateľa v emailoch z CDESK email pre vytváranie požiadaviek do CDESK a takto zabezpečíte že každá odpoveď - RE: na emaly z CDESKu bude zaznamenaná

Obrázok: Ak je prijímanie emailov do CDESK aktivované pre všetkých zákazníkov je nutné dať do riadku: Adresa odosielateľa v emailoch z CDESK email pre vytváranie požiadaviek do CDESK a takto zabezpečíte že každá odpoveď - RE: na emaly z CDESKu bude zaznamenaná

 

  1. Zvoľte si vašu existujúcu adresu na preposlanie neautorizovaných správ, z ktorého budú tieto maily posielané. Nastavíte to v Profile správcu v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Spracovanie správ -> položka Adresa príjemcu pre preposielanie neautorizov. emailov do CDESK 

    Po nastavení v prípade neautorizovaného mailu, bude hlásenie poslané na túto adresu a odosielateľovi. Bude mať predmet správy začínajúci na "CDESK ERROR".

 

Nastavenie adresy pre doručovanie neautorizovaných emailov zaslaných do CDESK. Hlásenie dostáva aj odosielateľ.

Obrázok: Nastavenie adresy pre doručovanie neautorizovaných emailov zaslaných do CDESK. Hlásenie dostáva aj odosielateľ.

 

  1. Povoľte spracovanie emailov pre každého zákazníka v CDESK.  Viac informácií o spracovaní správ nájdete v článku Zadávanie nových požiadaviek do CM cez email.

Pre hromadné nastavenie označte Zákazníkov v Admin.zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci-nastavenia a stlačte tlačidlo Editovať označené. Potom zmeňte hodnotu "Zapnúť zadávanie cez emailovú adresu ...." na Zapnuté. Ako je na nasledujúcich dvoch obrázkoch.

 

Označenie viacerých zákazníkov pre aktiváciu emailového spracovania

Obrázok: Označenie viacerých zákazníkov pre aktiváciu emailového spracovania

 

 

Zmena hodnoty emailového spracovania pre viacero vybraných zákazníkov

Obrázok: Zmena hodnoty emailového spracovania pre viacero vybraných zákazníkov

 

  1. Určite akú prioritu budú mať novo založené požiadavky z emailov s vysokou prioritou (emaily s červeným výkričníkom). Nastavte to v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Spracovanie správ -> Priorita CDESK požiadavky pre emaily s vyššou prioritou

 

Nastavenie priority pre požiadavky vytvorené poslaním mailu s vysokou prioritou do CDESK

Obrázok: Nastavenie priority pre požiadavky vytvorené poslaním mailu s vysokou prioritou do CDESK

 

  1. Môžete začať zadávať nové požiadavky a diskusiu k požiadavkám cez emaily.

Tip: Diskusia vo forme odpovede na email z CDESK, je akceptovaná od akéhokoľvek používateľa u zákazníka v CDESK, ktorí má aktivované spracovanie emailov do CDESK.