Zmena termínu pre automatické akceptovanie ukončenia požiadavky

Dĺžku termínu automatického akceptovania ukončenia požiadavky môžete nastaviť v Admin zóna Hlavné menu Globálne nastavenia záložka Helpdesk sekcia Termíny, meranie časov.

V políčku Automatická zmena stavu .z ukončené na akc. ukončenie po môžete nastaviť počet dní, po ktorých sa bude ukončená požiadavka považovať za akceptovanú, v prípade, že zákazník neposkytne spätnú väzbu. Ak chcete vypnúť túto funkcionalitu, zadajte 0.

 

Doba automatického akceptovania

Obrázok: Doba automatického akceptovania

 

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.