Požiadavky

Požiadavky sú silný nástroj pre zlepšenie workflow vo vašej firme. Sú navrhnuté na evidovanie všetkých úloh a podrobne zaznamenávajú celý ich priebeh a pridelenie jednotlivcom alebo skupine operátorov, plánovanie a splnenie termínov.

Požiadavky obsahujú všetky nevyhnutné informácie a nástroje pre splnenie relevantných úloh a na podporu vášho biznisu a komerčných aktivít. Operátori môžu monitorovať a plánovať spotrebu spotrebných materiálov, komunikovať medzi sebou, alokovať rôzne úlohy a využívať funkciami nabitú komunikáciu so zákazníkom. Pošlite im cenové ponuky, zaznamenajte a faktúrujte všetkú vykonanú prácu. Všetky spomenuté funkcie nájdete v jedinej Požiadavke.

Prečítajte si detailnejšie informácie o tom, ako fungujú požiadavky v nasledudúcich článkoch:

Vytvorenie novej požiadavky - rozličné spôsoby vytvárania nových požiadaviek v CDESKu

Diskusia - konverzácia so zákazníkmi a medzi operátormi

Ponuky - riešenie pre odkomunikovanie ponúk so zákazníkmi

História zmien v požiadavkách -  zaznamenávanie všetkých zmien týkajúcich sa požiadaviek

Schvaľovanie realizácie požiadaviek  - možnosti odsúhlasovania požiadaviek k realizácii

Akceptácia ukončenia -  vyjadrenie prijímateľa služby s možnosťou hodnotenia operátora

Spätná väzba - možnosť pre zákazníka vyjadriť jeho spokojnosť s poskytnutým riešením

Typy požiadaviek - prehľad všetkých typov požiadaviek v CDESK

Exportovanie a tlačenie protokolov v požiadavkách - Vytvorte si vlastné protokoly pre export a tlač vašich požiadaviek

CDESK notifikácie - možnosti notifikácií z rôznych udalostí v CDESK