Diskusia k ponuke

 Diskusia k ponuke je len v záložke Ponuka a je odlišná od Diskusie k požiadavke, ktorá je v spodnej časti obrazovky každej záložky ponuky. Je to z dôvodu, že Diskusia k ponuke nemá byť viditeľná pre všetkých používateľov.

Diskusné príspevky k ponuke má možnosť zadávať Zákazník a ktorýkoľvek Operátor. Diskusné príspevky sa zadávajú        A. cez odkaz (link) v e-maile s autorizáciou do CDESK portálu

       B. cez priame prihlásenie do CDESK portálu

Poznámka : Link sa nachádza v emaile, ktorý je vygenerovaný pri zmene požiadavky do stavu Ponuka

Diskusiu v ponuke je tiež možné zobraziť v hlavnej diskusií k požiadavke pre autorizovaných používateľov. Toto zobrazenie môžete zapnúť kliknutím na diskusia k ponuke.

Showing proposals discussion posts in normal discussion

Obrázok: Zapnutie zobrazenia diskusie k ponuke v hlavnej diskusii v požiadavke

Je možné pridávať diskusné príspevky do diskusie k ponuke poslaním emailu do CDESK. Ak odpoviete na email k ponuke z CDESK a máte zapnuté spracovanie správ, vaša odpoveď bude pridaná ako diskusný príspevok do diskusie k ponuke(diskusia v požiadavke je viditeľná aj pre používateľov s nižšími oprávneniami, na rozdiel od diskusie k požiadavke). Kedykoľvek chcete odpovedať na mail z CDESK, nikdy nemeňte predmet správy tohto mailu, obsahuje identifikátor pre správne zatriedenie vašej správy!

 

 

Otvorenie požiadavky cez odkaz v maile (prípad A):

Cez odkaz (link) v email-i bude Zákazník alebo Operátor presmerovaný na CDESK portál, kde sa mu po prihlásení zobrazí otvorená požiadavka do záložky Ponuky a v dolnej časti je možnosť pridať diskusiu k ponuke. Po napísaní diskusného príspevku treba kliknúť na tlačidlo uložiť. 

Link in e-mail to CDESK request proposal discussion

Obrázok: Pridanie diskusného príspevku k ponuke cez odkaz v emaily

Priame prihlásenie do CDESK(prípad B):

Diskusný príspevok sa dá zadávať aj prihlásením na CDESK server, po prihlásení v časti CDESK -> Administrácia -> Požiadavky -> vyberieme zo zoznamu požiadavku ku ktorej chceme pridať diskusný príspevok a v záložke Ponuka v dolnej časti je možnosť pridať diskusný príspevok.

 

Diskusia k ponukám v požiadavkách

Obrázok: Diskusia k ponukám v požiadavkách

Po napísaní diskusného príspevku je nutné kliknúť na tlačidlo Uložiť, čím bude všetkým zainteresovaným stranám vygenerovaný email o pridaní diskusného príspevku k požiadavke, ako je vidieť na obrázku.