Poznámky pre riešiteľov

Tieto poznámky sú skryté a nie sú prístupné pre zákazníka a zákaznícke kontá.

Adding note for solvers

Obrázok: Pridávanie poznámky pre riešiteľov

Poznámka pre riešiteľov je zobrazená odlišnou farbou v diskusií k požiadavke.

Tak isto ako v bežnej diskusií, aj tu môžete pridávať emailové adresy, ktoré budú dostávať upozornenia o nových poznámkach pre riešiteľov. Viac informácií o pridávaní ďalších adries nájdete v článku Možnosť pridať alebo odstrániť notifikované adresy v diskusií