Schválenie (zákazníkom)

V momente keď je požiadavka prepnutá do stavu Ponuka, zákazníkovi je vygenerovaný email s oznamom o vyhotovení ponuky k požiadavke. V tomto email-i sa nachádza link pre Schválenie/neschválenie ponuky. 

Email generovaný zákazníkovy po prepnutí požiadavky do stavu Ponuka

Obrázok: E-mail generated to customer after status of request is changed to 'In negotiaton'

 

Kliknutím na odkaz bude zákazník presmerovaný na úvodnú stránku CDESK portálu, kde po prihlásení bude mať otvorenú požiadavku s ponukou a možnosťou schváliť alebo neschváliť jednotlivé položky ponuky. Keď zákazník schváli ponuku bude vygenerovaný email pre riešiteľa požiadavky a znamená to súhlas k ďalším krokom v procese riešenia požiadavky.

Schválenie ponuky zákazníkom

Obrázok: Acceptaton of proposal by customer