Verifikácia (nadriadeným)

Verifikácia ponuky slúži na odsúhlasenie jednotlivých položiek ponuky nadriadeným pred ich odoslaním na schválenie zákazníkovi. Verifikáciu realizuje Operátor s potrebnými oprávneniami v CDESK prostredníctvom políčka Schv. nadriadeným a zaškrtnutím checkboxu Čaká sa na Verifikáciu.  Následným kliknutím na tlačidlo Verifikovať  odsúhlasí položky v ponuke. Keď zmení stav požiadavky na Ponuka, vygeneruje sa email pre zákazníka o vystavení ponuky k požiadavke a ďalej sa už len očakáva vyjadrenie (schválenie) k ponuke od zákazníka. Ak sa operátor zo zákazníkom dohodne napr. mailom alebo aj telefonicky, môže túto ponuku schváliť aj sám.

Verifikácia ponuky nadriadeným a prepnutie požiadavky do stavu ponuka

Obrázok: Verifikácia ponuky nadriadeným a prepnutie požiadavky do stavu ponuka

Verifikovať ponuku môžu Operátori s nasledovnými rolami :

  • Helpdesk nadriadený

  • Technik regulárny

  • Hlavný technik