Zadanie ponuky do požiadavky

Zadanie ponuky do požiadavky sa realizuje v záložke Ponuka, kde  sú pripravené riadky pre zadávanie položiek cenovej ponuky. Doporučený pôsob zadávania ponúk je s interným schvaľovaním, kedy sú ku každému  riadku ponuky tri políčka na zadanie ceny. 

Viac informácií o zapnutí jednotlivých typov ponúk nájdete v článku Nastavenia.

 

1. Klasické

Toto je jednoduchší typ ponuky. Vyplňte nasledujúce políčka a kliknite na tlačidlo uložiť. Tu nájdete popis jednotlivých políčok:

 • č. pol. - číslo položky, je automaticky vyplnené systémom
 • Text položky - popis účtovanej položky(povinné)
 • Množstvo - množstvo kusov vo zvolenej jednotke
 • Jedn. cena - jednotková cena za kus
 • Zľava - voliteľné políčko kde môžete zákazníkovi nastaviť zľavu v percentách
 • Cena - automaticky vypočítaná cena za všetky položky, zohľadňuje poskytnuté zľavy

 • Stav - aktuálny stav ponuky, po uložení sa nataví na čaká na verifikovanie

 • Poznámka - môžete napísať ľubovoľnú poznámku k ponuke alebo aj dátum dodania.

Ukážka pridávania klasickej ponuky

Obrázok: Ukážka pridávania klasickej ponuky

 

2.) S interným odsúhlasením

Toto je doporučený spôsob zadávania ponúk, každý riadok ponuky obsahuje tri políčka na zadanie ceny. 

 • Prvé políčko s cenou "Návrh špecialistom" je určené pre pracovníka, ktorý robí úvodný návrh.

 • Druhé políčko s cenou "Schválené nadriadeným" je určené na verifikáciu nadriadeným pracovníkom. Verifikáciou vyjadrí súhlas alebo urobí korekciu k navrhnutej cene podriadeného pracovníka.

 • Tretie políčko "Akceptácia zákazníkom" je určené na definitívne schválenie ceny, ktorú je zákazník ochotný akceptovať. 

Príklad zadania podriadeným pracovníkom - helpdesk Špecialistom:

Helpdesk špecialista zadá ponuku do CDESK do časti Návrh špecialistom. Helpdesk špecialista vidí len svoje políčko. Po zadaní svojej ponuky zmení Riešiteľa a informuje ho "Správou pre nového riešiteľa", čo je od neho očakávané. V tomto prípade má za seba schváliť ponuku, v celom procese ponuky ide o Verifikáciu.  Správa pre nového riešiteľa sa dostáva na začiatok predmetu mailu z CDESK k zmene riešiteľa. 

Zadávanie ponúk do požiadaviek operátorom s obmedzenou rolou Helpdesk - špecialista a zmena rišiteľa po zadaní ponuky

Obrázok: Zadávanie ponúk do požiadaviek operátorom s obmedzenou rolou Helpdesk - špecialista a zmena rišiteľa po zadaní ponuky

Nadriadený pracovník prijal od Helpdesk Špecialistu ponuku k Verifikácii.

Obrázok: Nadriadený pracovník prijal od Helpdesk Špecialistu ponuku k Verifikácii.

 

Príklad zadania ponuky nadriadeným pracovníkom - preskočenie prvého políčka ceny:

Ak zadáva  ponuku pre zákazníka Operátor, ktorý má právomoc verifikovať ponuku, tj. nesie za ponuku zodpovednosť, netreba vypisovať prvý riadok. Zapíše ponuku do druhého riadku "Schválené nadriadeným" a môže sa ihneď realizovať verifikácia ponuky.  

 

Zadávanie ponúk do požiadaviek môžu realizovať operátori s  priradenými rolami:

Používateľov s nasledujúcimi rolami môžete vybrať iba ak máte zapnutú funkcionalitu Customer Monitor: 

 • helpdesk - nadriadený - môže ponuky zadávať, verifikovať a môže ponuky aj schváliť

 • helpdesk - špecialista - môže ponuky len zadávať ako návrh špecialistom, verifikáciu a schválenie robiť nemôže

 • technik regulárny - môže ponuky zadávať, verifikovať a môže ponuky aj schváliť

 • technik obyčajný  - môže ponuky zadávať, verifikovať a môže ponuky aj schváliť

Operátor, ktorý má pridelenú inú rolu ako helpdesk špecialista má možnosť zadávať nové ponuky verifikovať ich a ak má súhlas s ponukou od zákazníka má možnosť si túto ponuku aj sám schváliť.