Typy požiadavek

V CDESK existujú tri typy požiadaviek, z ktorých si môžete vybrať pri vytváraní novej požiadavky:

  • Normálna požiadavka - zákazník je notifikovaný o jej vytvorení, ako aj o každej zmene ktorá sa bude priamo týkať danej požiadavky.

  • Interná požiadavka - zákazník je notifikovaný len o diskusných príspevkoch k tejto požiadavke, ostatný typ notifikácií mu bude zablokovaný

  • Skrytá požiadavka - tento typ požiadavky je úplne skrytý pred zákazníkom, nebude notifikovaný o ničom.

Predvolená možnosť pri vytváraní novej požiadavky je Normálna požiadavka. Zmeniť typ novej požiadavky môžete kliknutím na šípku na konci tlačidla Nová požiadavka.

Zmena typu požiadavky

Obrázok: Zmena typu požiadavky