Vytvorenie novej požiadavky

Prehľad dostupných spôsobov vytvárania nových požiadaviek

Zadávanie nových požiadaviek do systému sa dá realizovať rôznymi spôsobmi, ktoré kombinujú rôzne výhody a mali by pokryť všetky vaše potreby v oblasti komunikácie so zákazníkmi a používateľmi.

Prihlásením do CDESK portálu – zadávať nové požiadavky môžete cez používateľský účet na CDESKu. Existuje viacero typov operátorov - interní, externí operátor alebo zákaznícke konto. Viac informácií o typoch používateľských účtov nájdete v článku  Operátori a skupiny

Easyclick – optimálny spôsob s jednoznačnou automatickou identifikáciou. Vyžaduje len nainštalovaný C-Monitor klient, nie je nutné žiadne ďalšie nastavovanie, požiadavka sa zadáva jednoduchým dvojklikom na ikonku C-Monitora a v systéme je automaticky priradená k Spoločnosti a zobrazia sa úplné identifikačné údaje zadávateľa  (kombinácia registračných údajov C-Monitora a prihlasovacieho mena)

Web formulár – voľne prístupná web stránka vytvorená CDESKom po jednoduchej aktivácii. Zadávanie požiadaviek je bez platného konta na CM server z akejkoľvek lokality cez jednoduchý web formulár. 

Posielanie emailov do CDESKu - požiadavky sa zadávajú odoslaním emailu na vyhradenú adresu CDESK Servera. Doručovanie na túto adresu môže byť prostredníctvom forwardu z vašej adresy pre hotline a zákazníci budú poznať len vašu adresu. Existuje viacero scenárov nastavení viditeľnosti adries pre zákazníkov. Zadávanie nových požiadaviek cez email si vyžaduje nastavenia v CDESKu, čítajte v podmenu.

Detailné informácie k jednotlivým spôsobom zadávania požiadaviek si môžete pozrieť nižšie v podmenu.