SLA kombinácie

CDESK vám umožňuje vytvárať SLA pre priority, typy požiadaviek, oblasti služieb, zákazníkov, miesta a zariadenia. Môžete tiež vytvárať ľubovoľné kombinácie SLA, ktoré sú popísané nižšie.

V závislosti od vašich nastavení v CMDB môžete nastaviť nasledovné kombinácie:

1.) Vypnutá SLA main group v CMDB - pri vypnutej SLA v CMDB môžete nastaviť špecifickú SLA pre každého zákazníka a kombináciu SLA priorita/typ požiadavky.

2.) Zapnútá SLA main group v CMDB - všetko vyššie spomenuté + možnosť nastaviť SLA pre miesta a zariadenia.

 

Možné SLA kombinácie

SLA sa vždy viaže na priority požiadavky. K tomu je možné nakombinovať ďalšie parametre a prispôsobiť tým SLA vaším potrebám. Toto je zoznam všetkých možných SLA kombinácií:

priorita - základné nastavenie SLA bez kombinovania ďalších parametrov

- priorita/typ požiadavky - môžete zadefinovať vlastnú SLA pre každú kombináciu priorít a typov požiadaviek

- priorita/oblasť služby - umožňuje zadefinovať vlastnú SLA pre každú kombináciu priorít a oblastí služieb

- priorita/typ požiadavky/oblasť služby - umožňuje zadefinovať trojstupňovú SLA pre každú kombináciu priority, typu požiadavky a oblasti služby.

 

Zobraziť a upraviť východzie SLA nastavenia môžete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Východzia 

Nastavenia SLA priorít môžete upravovať v sekcií Východzie nastavenie základných priorít SLA.

Nastavenie priorít v SLA

Obrázok: Nastavenie priorít v SLA

Ak chcete vytvoriť dvojstupňovú kombináciu priorita/typ požiadavky alebo priorita/oblasť služby, môžete tak urobiť v spodnej časti stránky nastavení SLA. Nachádza sa tam zobrazený celý zoznam obsahujúci všetky typy požiadaviek. Zvoľte typ požiadavky, pre ktorý chcete zadefinovať vlastnú SLA a v rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Použiť vlastné nastavenie. Zobrazí sa upraviteľný zoznam SLA nastavení pre túto konkrétnu kombináciu priority/typu požiadavky.

Ak chcete nastaviť kombináciu priorita/oblasť služby alebo priorita/typ požiadavky/oblasť služby, označte políčko Zapnúť nastavenie SLA pre Oblasť služby.

Vytvorenie vlastnej dvojstupňovej SLA kombinácie

Obrázok: Vytvorenie vlastnej dvojstupňovej SLA kombinácie

Pre vytvorenie trojstupňovej kombinácie priorita/typ požiadavky/oblasť služby, zvoľte záložku Oblasť služby požiadavky/Typ požiadavky. Zobrazí sa ďalší panel so všetkými oblasťami služieb, ako je znázornené na ďalšom obrázku:

Vytvorenie vlastnej dvojstupňovej SLA kombinácie

Obrázok: Vytvorenie vlastnej trojstupňovej SLA kombinácie