Integrácia CM IT monitoring a manažment

Využite výhody symbiózy našich najlepších nástrojov

Jeden portál, jedno rozhranie, jeden login do dvoch systémov (CDESK + CM), ktoré fungujú v dokonalej synergii. Zaznamenajte si vaše prepojené objektové databázy a sprístupnite dáta z monitoringu IT techniky aj pre zákazníkov. Najlepšie využitie nájde v IT spoločnostiach, ale uplatní sa takmer vo všetkých firmách.

 

 

IT monitoring a manažment Customer Monitor

  • Nadštandardné služby nástroja Customer Monitor pre IT manažment a monitoring
  • Výhody spojenia Customer Monitoru a riešenia CDESK
  • Priame vytváranie požiadaviek z incidentov a problémov zistených na počítačoch pomocou monitoringu, následné spracovanie týchto požiadaviek pomocou Helpdesku v CDESK
  • Voliteľná možnosť dedenia prístupových oprávnení pri zmene operátora požiadavky
  • Easyclick – priame zadávanie úloh a problémov, jednoduchá integrácia a rozšírenie o ďalšie funkcie Customer Monitoru

 

Viac informácií o prepojení s technickým IT monitoringom Customer Monitor nájdete na www.customermonitor.sk Zaistite bezchybné fungovanie vašich IT systémov a rozšírte svoje podnikanie odkiaľkoľvek.

 

Prehľad funkcií prepojenia s Customer Monitor

Zobrazujte a prepájajte dáta z oboch systémov

Pracujte so zariadeniami z technickej časti CM v Požiadavkách – počítače s nainštalovaným programom C- Monitor klient na Windows / Linux / Mac.

Jednoduché zadávanie nových požiadaviek cez Easyclick 

Spracovanie správ rozšírené o automatické e-mailové triedenie na základe registrovanej e-mailovej adresy počítača alebo používateľa

Reporty a štatistiky z oboch systémov – komplexný Sumárny report

Zdieľaná objektová databáza (CMDB)

Pre viac informácii o IT nástroji CUSTOMER MONITOR navštívte www.customermonitor.sk

Príklad informačného výstupu z monitoringu

Obrázok: Príklad informačného výstupu z monitoringu