Nastavenie zdieľania a oprávnení Google kalendára

Každý kalendár na Googli musí byť zdieľaný s uvedenou EMAIL ADDRESS (adresa konektora) – takto je možné prepojiť jednotlivé udalosti s udalosťami CDESK operátorov

Príklad: CDESK Operátor Ivan Dlhý chce mať v CDESK Plánovacom kalendári zobrazené všetky udalosti zo svojho osobného Google kalendára a naopak. Vďaka tomu vidí, kedy má rezervované termíny a získava lepší prehľad o svojom voľnom čase a vyťaženosti.

Ivan Dlhý sa musí prihlásiť do svojho Google účtu (ivan.dlhy123@gmail.com) a otvoriť si jeho Kalendár

Otvorenie Google kalendara cez pouzivatela

Obrázok: Otvorenie Google kalendara cez pouzivatela

 

 

Vytvorenie nového Google kalendára

Odporúčame vytvoriť si nový kalendár pre synchronizáciu s CDESK – udalosti z tohto kalendára je možné odlíšiť inou farbou v Google kalendári.

Ak chcete synchronizovať váš existujúci kalendár, tento krok môžete preskočiť.

Kliknite na šípku vedľa voľby Moje kalendáre -> Vytvoriť nový kalendár.

Vytvorenie nového kalendára

Obrázok: Vytvorenie nového kalendára

 

Zvoľte názov, prípadne ďalšie údaje pre nový kalendár.

Dôležité pre synchronizáciu s CDESKom je nastaviť zdieľanie kalendára s konkrétnymi “ľuďmi”:

  1. Zadajte e-mailovú adresuEMAIL ADDRESS z projektu API, rovnaká ako zadával správca
  2. Pridať osobu – pre potvrdenie tejto adresy
  3. Zmena oprávnení zdieľanej adresy – potrebné nastaviť voľby na “Zmeniť udalosti”, aby CDESK vedel do Google kalendára aj zapisovať jeho udalosti, nielen z neho čítať.
  4.  

Nastavenie zdieľania nového kalendára

Obrázok: Nastavenie zdieľania nového kalendára

Obrázok 16 - Nastavenie zdieľania nového kalendára

 

Nastavenie (synchronizácia) do/z existujúceho kalendára

V Google účte si môžete nastaviť ľubovoľný počet synchronizovaných kalendárov. Do nastavenia zdieľania sa dostanete cez malú šípku pri požadovanom kalendári a kliknutím na voľbu Zdieľať tento kalendár.

Zdieľanie existujúceho kalendára

Obrázok: Zdieľanie existujúceho kalendára

 

Do sekcie Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi vložte EMAIL ADDRESS z API projektu, Pridajte osobu a nastavte oprávnenie na Zmeniť udalosti, rovnako ako je uvedené v predchádzajúcej časti manuálu na obrázku 16. Nastavenie zdieľania nového kalendára.

 

Týmto sú kalendáre prepojené s konektorom, CDESK do nich môže vidieť a zapisovať udalosti.