Prepojenie Google kalendára s používateľským účtom v CDESKu

V CDESK portáli je teraz potrebné každému operátorovi prideliť jeho prednastavený, zdieľaný Google kalendár. Nastavenie profilu operátora môže robiť správca, alebo sám operátor – tento proces sa mierne líši.

1.Správca má možnosť zo zoznamu vybrať operátorovi jeden zo zdieľaných Google kalendárov

2.Operátor si musí nastaviť do profilu ID svojho zdieľaného Google kalendára

 

1.     Prepojenie kalendára operátorovi nastavuje správcaPrepojenie CDESK s Google kalendárom správca nastavuje v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny -> výber konkrétneho operátova -> záložka Všeobecné nastavenia -> sekcia Konektor do kalendárov.

Zvoľte typ konektora – Google Calendar (GCalendar) a klilknite na Pridať. Vložte buď Calendar ID (získané z Nastavení v Google kalendárí – popísané nižšie), alebo kliknite na tlačidlo Získať zoznam kalendárov – na výber sa ponúknu všetky Google kalendáre, ktoré sú zdieľané s EMAIL ADDRESS projektu.

Pridanie konektora v profile Operátora

Obrázok: Pridanie konektora v profile Operátora

Vyberte konkrétny kalendár pre nastavovaného operátora. Synchronizácia ešte nie je aktívna, zapnete ju prvou komunikáciou – kliknite na tlačidlo Vytvoriť testovací záznam. V Google kalendári sa vytvorí skúšobná udalosť na aktuálny dátum.

Spustenie synchronizácie - vytvorenie testovacieho záznamu

Obrázok: Spustenie synchronizácie - vytvorenie testovacieho záznamu

2.     Prepojenie kalendára si nastavuje sám operátorOperátor si sám môže nastaviť konektor s jeho zdieľaným Google kalendárom (v ktorom je zadaná EMAIL ADDRESS z API projektu – vysvetlené vyššie) v Admin zóna -> Používatelia -> Môj profil -> záložka Všeobecné nastavenia -> sekcia Konektor do kalendárov.

Zvoľte typ konektora – Google Calendar (GCalendar) a klilknite na Pridať.

Nastavenie konektora pod Operátorom

Obrázok: Nastavenie konektora pod Operátorom

 

Je potrebné vložiť Calendar ID, ktoré sa nachádza v nastaveniach Google kalendára. Kliknite na šípku pri kalendári, ktorý je zdieľaný s EMAIL ADDRESS a zvoľte Nastavenia kalendára.

Prístup do Nastavení zdieľaného Google kalendára

Obrázok: Prístup do Nastavení zdieľaného Google kalendára

 

ID Google Kalendára

Obrázok: ID Google Kalendára

Celé ID kalendára skopírujte a vložte do poľa Calendar ID v nastavení profilu operátora – Obrázok 20 - Nastavenie konektora pod Operátorom. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Po uložení synchronizáciu spustíte vytvorením testovacieho záznamu – tlačidlo Vytvoriť testovací záznam. V Google kalendári sa vytvorí úloha na aktuálny dátum.