Konektor do účtovného systému

Zjednoťte vaše účtovníctvo v jednom systéme

Používate externý účtovný software? S využitím nášho Konektora do účtovného systému viete účtovníctvo riadiť jednoducho. Vytvárajte, editujte, mažte alebo prepojte účtovníctvo s inými dôležitými informáciami v CDESKu. Aktualizované dáta môžete synchronizovať obojsmerne. Zaznamenávajte si všetky potrebné účtovné informácie pod jednou strechou a sprehľadnite ich zjednodušeným prístupom k nim  a naším komplexným Účtovaním.

 

Konektor do účtovného systému

  • Práca v jednom prostredí – CDESK systém
  • Synchronizácia faktúr a zaznamenaných prác, import skladových záznamov z účtovného softvéru
  • Priame vytváranie faktúr
  • Riadenie užívateľských prístupov k ekonomickým informáciám podľa CDESK oprávnení
  • Možnosť vytvoriť konektor pre váš ERP systém

 Konektor do účtovného systému poskytuje nový pohľad prepojením vašich ekonomických dát s CDESKom. Šetrite čas a zvýšte presnosť operácií, či už priamo pri vydávaní zo skladu alebo pri zadávaní plnení do CDESKu.

 

Prehľad funkcií Konektora do účtovného systému

Synchronizácia vystavených faktúr z Účtovania s faktúrami v účtovnom softvéri

Zobrazovanie vybraných faktúr a iných ekonomických informácií podľa prístupových oprávnení v CDESKu – dostávate cennú funkciu, ktorú vo vašom ERP nenájdete.

Vytváranie dokladov o výdaji materiálu operátorom pre zákazníkov, priamo pomocou CDESKu (vytvorené doklady sú spätne importované do účtovného softvéru)

Zobrazovanie aktuálneho stavu zásob skladu v CDESK

Existujú dve možnosti prenosu dát medzi CDESKom a vaším účtovným softvérom:

   - Použitie C-Monitor klienta nainštalovaného na vašom počítači

   - Web služby

 

Každý výrobca má rôzne, špecifické možnosti synchronizácie. Momentálne je CDESK úspešne prepojený s:

  • Stormware POHODA,
  • Money S3, S4 a S5,
  • ABRA G2 a G3
  • MK SOFT

Vytvorenie tohto prepojenia sa dá zrealizovať v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Záložka Prepojenie s účt. systémom.

Povoľte modul Prepojenie s účtovným systémom (táto funkcia je samostatne spoplatnená). Následne zadajte všetky potrebné informácie (nastavenie sa líši podľa použitého účtovného systému.

Prepojenie s účtovným systémom Money S3

Obrázok: Prepojenie s účtovným systémom Money S3

Prepojenie s účtovným systémom Money S4

Obrázok: Prepojenie s účtovným systémom Money S4

Prepojenie s účtovným systémom POHODA

Obrázok: Prepojenie s účtovným systémom POHODA

Prepojenie s účtovným systémom ABRA G3

Obrázok: Prepojenie s účtovným systémom ABRA G3