Mapové systémy

Optimalizujte prácu vašich zamestnancov v teréne

Plánujte a zobrazujte si aktivity vašich zamestnancov a technikov na mape používaním Mapového systému v CDESKu

 

Mapové systémy

  • Presná evidencia geografickej polohy zákazníkov a ich miest
  • Zobrazovanie plánovaných miest a optimálnych trás zamestnancov
  • Vybrané požiadavky sa zobrazujú na mape
  • Efektívne, rýchle plánovanie ciest
  • Rôzne symboly a farby na mape, ktoré rozlišujú typy požiadaviek operátorov

 

Schopnosť CDESKu zobraziť informácie o polohe a trase vám výrazne zjednoduší a sprehľadní plánovanie aktivít. Zaznamenajte si umiestnenie vašich zákazníkov. Efektívne plánujte servisné cesty vašich operátorov zobrazovaním a zmenami ich trás v zvolenom čase – takto sa viete vyhnúť zbytočným jazdám, a plytvaniu nákladov a neefektívnemu hospodáreniu s časom vašich pracovníkov tým, že absolvujú viackrát tú istú cestu. 

 

Prehľad funkcií Mapových systémov

Zobrazovanie zákazníkov a ich polohy na mape. Na mape môžete zobraziť aj vybrané požiadavky s ich popisom zo zoznamu Požiadaviek a Plánovacieho kalendára.

Nastavte farby a špecifické značky pre rôzne typy požiadaviek a operátorov

Nastavenie východiskového bodu vozidla, odkiaľ sa zobrazujú jeho trasy

Zoznam alokovaných termínov s popisom trás ciest – zobrazujte plánované cesty na mape, upravujte, počítajte vzdialenosti a vytlačte si ich priamo z CDESKu

Pripravované funkcie

Pozícia plnení zobrazená na mape (teraz sa zobrazujú požiadavky)

Porovnanie plánovanej práce so skutočným výkonom zamestnanca

Zadávanie pozície plnení pomocou GPS polohy mobilného telefónu (cez základnú mobilnú aplikáciu CDESKu)

Zobrazenie plánovanej trasy technika v mape

Obrázok: Zobrazenie plánovanej trasy technika v mape