Nastavenia

Zapnutie mapových systémov

Modul mapové systémy môžete zapnúť pod účtom správcu v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Mapové systémy. Modul zapnete kliknutím na zaškrtávacie políčko Zapnúť modul Mapové Systémy.

Poznámka: funkcie označené s ikonou mince sú spoplatnené zvlášť, môžu byť vypnuté len v tej istý deň, ako boli zapnuté, alebo až ďalší kalendárny mesiac.

Po zapnutí tohto modulu sa zobrazia ďalšie políčka, ktoré sú popísané nižšie.

Zapnutie mapových systémov

Obrázok: Zapnutie mapových systémov

Základné nastavenia integrácie s mapovým systémom

Povinné zadávanie GPS súradníc zákazníka – Ak je zapnutá táto možnosť, zákazníka nebude možné vytvoriť bez zadania jeho GPS súradníc.

Povoliť automatické dopĺňanie súradníc  – Tam kde nebudú nastavené GPS súradnice, tam ich neskôr sám systém automaticky doplní prekladom zo zadanej adresy.

Nastavenie znakov a farieb

V sekcií Značky pre CDESK môžete nastaviť symboly a farby ktoré sa budú zobrazovať v mapách.

Tvar symbolu – Kliknutím na Pridať novú definíciu sa zobrazí možnosť zadefinovať nový tvar a priradiť ho k jednotlivým typom požiadaviek alebo k pravidelným úlohám. Po zvolení možnosti "Typ požiadavky" sa zobrazí dodatočný rozbaľovací zoznam, z ktorého môžete vybrať konkrétny typ požiadavky. Po nastavení stlačte tlačidlo Uložiť.

Poznámka: typy požiadaviek môžete nastaviť v nastaveniach Helpdesku.

Farba symbolu –  Najprv zvoľte farbu, potom zvoľte, že sa má týkať priority požiadavky a následne zvoľte konkrétne priority, ktoré bude reprezentovať. Po nastavení kliknite na tlačidlo Uložiť

Poznámka: informácie o nastavení priorít požiadaviek nájdete v článku Východzia SLA.

Nastavenia mapových systémov

Obrázok: Nastavenia mapových systémov

Farby vozidiel operátorov

Pre každého operátora môžete zvoliť inú farbu, ktorá odlíši jeho vozidlo od ostatných na mape. Farba operátora sa nastavuje v jeho nastaveniach v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a skupiny -> zvoľte operátora -> záložka Všeobecné nastavenia -> sekcia Nastavenie zobrazovania CM -> Farba pre odlíšenie operátora v kalendári, prehľadoch.

Nastavenie farby operátora

Obrázok: Nastavenie farby operátora

Nastavenie GPS súradníc

Zákazníci

Pri vytváraní nového zákazníka, v závislosti od vašich nastavení môžete/musíte zadať GPS súradnice. Tie môžete kedykoľvek upraviť v nastaveniach zákazníka v Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci - nastavenia -> zvoľte zákazníka -> Všeobecné údaje -> sekcia Informácie o zákazníkovi -> políčka GPS súradnice. Zadajte presné súradnice zákazníka, alebo kliknite na tlačidlo Zobraziť na mape. Zobrazí sa mapa v novom okne. V mape uvidíte modrú značku umiestnenú na adrese zákazníka. Ak to chcete zmeniť, môžete ju presunúť na ľubovoľné miesto a GPS súradnice získate kliknutím na tlačidlo Preniesť GPS súradnice do formulára. To automaticky prenesie súradnice zvolenej polohy do políčok. Pre potvrdenie zmien kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zadať GPS súradnice je tiež možné z miest zákazníka. Otvorte ľubovoľného zákazníka v CDESK -> Administrácia -> Zákazníci -> zvoľte zákazníka -> záložka Miesta. Môžete buď vytvoriť nové miesto kliknutím na tlačidlo Pridať miesto, alebo upraviť existujúce v zobrazenom zozname.

Nastavenie GPS súradníc v miestach zákazníka

Obrázok: Nastavenie GPS súradníc v miestach zákazníka

Vytvorenie vozidiel a ich priradenie operátorom

Pre viac informácií o pridávaní nových objektov do CMDB, kliknite sem.