Objektová databáza CMDB, SLA dohody

Využite univerzálnu, štruktúrovanú databázu vašich zariadení, služieb, ľudí a ďalších objektov

Naša databáza – configuration management database (CMDB) – obsahuje všetky podstatné informácie o uložených objektoch – konfiguračných položkách (CI). CMDB môžete presne naplniť komponentmi pre účely vášho podnikania. Databáza dáva priestor na evidenciu rozšírených zmlúv podliehajúcim SLA dohodám (Service-Level-Agreements) so zákazníkmi, zákazníkov, kontaktov a akýchkoľvek zariadení, materiálov, služieb účtovaných zákazníkom (cenník), služieb, ktoré vykonávajú vaši zamestnanci (operácie), technických služieb, ktoré poskytujete (funkcie). Všetky skupiny, typy, vlastnosti a atribúty sú plne nastaviteľné.

Z pohľadu IT spoločností, evidencia IT komponentov vrátane softwaru, hardwaru, bežiacich služieb (napr. webstránok), dokumentácie a personálu, a akejkoľvek ich kombinácie ponúka podrobný prehľad všetkých zariadení a služieb. Zaznamenaná história všetkých prvkov databázy poskytuje informácie na kontrolu a sledovanie všetkých zmien. 

Objektová databáza CMDB, rozšírené SLA

  • Všetky objekty zaznamenané v databáze – zákazníci, kontakty, zariadenia, služby, miesta, vozidlá, spotrebný materiál a pod., aj s archivovanou históriou zmien
  • Vzťahy medzi komponentmi
  • Poskytovanie služieb v rámci dohodnutých SLA  (Service-Level-Agreements) so zákazníkmi
  • Rozšírené SLA - nastavenie konkrétnych reakčných termínov na všetky jednotlivé objekty alebo skupiny v databáze
  • Integrácia s Helpdeskom 

Prehľad funkcií Objektovej databázy (CMDB)

Nastaviteľná evidencia zákazníkov, miest, kontaktov, zariadení, služieb – cenník / operácie / funkcie, spotrebného materiálu, vozidiel, rozšírených SLA : termíny pre konkrétny objekt (CI) a omnoho viac

Voliteľné vlastnosti a atribúty pre každú skupinu objektov CMDB

Nastavenie vzťahov medzi CI  (configuration items = objekty), v databáze spolu s grafickým vykreslením týchto vzťahov

Hierarchická štruktúra objektov

Evidencia histórie zmien každého objektu

Integrácia s Helpdesk a Mapovým systémom – výber objektu (CI) priamo v požiadavke s možnosťou prezerať si jeho detaily

Termíny a časy v požiadavkách predvolene nastavené podľa vybraného objektu (CI) / zákazníka a jeho priradenej SLA

Plnenia zaznamenané na konkrétneho zákazníka alebo objekt (CI)

 

Stromový zoznam objektov definovaných v databáze CMDB

Obrázok: Stromový zoznam objektov definovaných v databáze CMDB