Nastavenia Databázy objektov (CMDB)

Zapínanie a vypínanie hlavných skupín objektov môže nastavovať správca alebo operátor s potrebným oprávnením  v Admin zóna -> CMDB -> kliknutím na odkaz CI Main groups

CI Main groups

Obrázok: CI Main groups

Pri pridávaní hlavnej skupiny si môžete vybrať z viacerých kategórií ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Niektoré kategórie sa dajú zapnúť len raz a preto sa už potom v zozname nenachádzajú.

Vytvorenie novej skupiny

Obrázok: Vytvorenie novej skupiny

Poznámka: jednotlivé nastavenia zariadení v zozname je možné upravovať kliknutím na tlačidlo Editovať v pravej časti zoznamu.

 
CI Types

Hlavné  skupiny objektov môžu obsahovať viacero Typov (podskupín) objektov. Po kliknutí na Admin zóna -> CMDB -> CI Types sa zobrazí zoznam existujúcich skupín s možnosťou ich upravovať alebo vytvárať ďalšie. Na ľavej strane sa nachádza rozbaľovací strom so skupinami objektov. Jednotlivé hlavné skupiny objektov sú porozdeľované do príslušných podskupín.

Nastavenie Typov objektov

Obrázok: Nastavenie Typov objektov

Po kliknutí na určitú skupinu vľavo (žltá ikona) sa rozbalí strom s typmi objektov vo zvolenej skupine. Nastavenia skupiny je možné upraviť po kliknutí na Editovať alebo ikonu kľúča (pri názve skupiny). 

Editácia skupiny objektov

Obrázok: Editácia skupiny objektov

Kliknutím na tlačidlo Pridať novú vlastnosť sa zobrazí dialóg na vytvorenie novej vlastnosti objektu a priradenie dátového typu (čo môže byť tiež objekt).

Vytvorenie novej vlastnosti objektu

Obrázok: Vytvorenie novej vlastnosti objektu

Keď si v ľavom menu zvolíte konkrétnu skupinu objektov, zobrazia sa vám konkrétne objekty v nej obsiahnuté. Z tohto zobrazenia máte možnosť pridať, zmazať a editovať jednotlivé objekty (rovnaká funkcionalita je dosiahnuteľná z položky menu CI List).

Samotné objekty skupiny

Obrázok: Samotné objekty skupiny
Vytvorenie novej šablóny Zariadenia

Po kliknutí na Admin zóna -> CMDB -> CI  Templates sa dostanete do časti pre úpravu / pridávanie nových šablón zariadení. Tu sa vám zobrazí sa zoznam definícií zariadení. Ak v ľavom rozbaľovacom strome zvolíte niektorý typ objektov (Prevádzky, Zariadenia, atď.), zobrazí sa zoznam vytvorených šablón zariadení pre konkrétny typ objektu.

Pre pridanie novej šablóny zariadenia kliknite na tlačidlo Pridať novú šablónu. Ak z ľavého menu vyberiete konkrétny typ objektu, po kliknutí na tlačidlo Pridať novú šablónu bude vo formulári tento typ a skupina predvyplnená. 

Vytvorenie šablóny zariadenia

Obrázok: Vytvorenie šablóny zariadenia

 

Vyplňte požadovaný názov šablóny, prípadné ďalšie voliteľné vlastnosti zariadenia a potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Po uložení sa sprístupnia ďalšie možnosti – pridanie Spotrebného materiálu k zariadeniu (ak máte povolený spotrebný materiál).

Ak v šablóne zariadenia priamo priradíte aj spotrebný materiál, vždy pri vytvorení tohto zariadenia k miestu bude mať automaticky zadaný aj spotrebný materiál – nemusíte teda k novému zariadeniu vždy pridávať spotrebný materiál manuálne, po jednom