Nastavenia skupín

Vytvorenie novej skupiny

Len operátor môže vytvárať nové skupiny. Choďte do Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny. Zobrazí sa zoznam operátorov a skupín. Môžete upravovať existujúce skupiny dvojklikom na ich záznam v zozname, alebo vytvoriť nové pomocou tlačidla Pridať skupinu. Stránka nastavení skupiny je rozdelená do niekoľkých kategórií.

Zoznam operátorov a skupín

Obrázok: Zoznam operátorov a skupín

Stránka nastavení skupiny je rozdelená do niekoľkých kategórií:

Všeobecné údaje - v tejto záložke môžete nastaviť základné informácie o skupine - názov, popis, kontaktné informácie(e-mail, telefón...), môžete nastaviť skupinu ako možného riešiteľa CDESK požiadaviek a niekoľko ďalších možností.

Priradení operátori - označením príslušných políčok môžete zvoliť operátorov, ktorí budú patriť do danej skupiny. Vo vedľajšom stĺpci môžete označiť operátorov, ktorí budú zodpovední za celú skupinu.

Dôležité: ak je operátor pridaný do skupiny s inými nastaveniami, automaticky dostáva nastavenia skupiny. Napríklad: operátor má vypnuté notifikácie o nových požiadavkách. Ak je toto nastavenie zapnuté pre skupinu, všetci operátori v tejto skupine budú tieto notifikácie dostávať, nezávisle od ich vlastných nastavení.

 

Notifikácie - záložka obsahuje notifikačné nastavenia pre celú skupinu, podobne ako je popísané v predošlom článku - nastavenia operátorov.

Oprávnenia k modulom táto záložka vám umožňuje nastaviť oprávnenia skupiny k jednotlivým častiam CDESK modulov. Tieto nastavenia ovplyvnia všetkých operátorov v skupine.

Oprávnenia - táto záložka obsahuje detailný prehľad oprávnení skupiny k CM IT monitoringu. Môžete nastaviť rozličné oprávnenia pre každého zákazníka a dokonca aj pre každý počítač zvlášť. Tieto nastavenia ovplyvnia všetkých operátorov v skupine.

Nastavenia skupiny

Obrázok: Nastavenia skupiny