Správa oprávnení

Nastavovať oprávnenia môžete jednotlivo pre operátorov cez ich stránku nastavení alebo pre celú skupinu, čo ovplyvní všetkých jej členov.

Existujú dva typy oprávnení - pre CDESK a CM funkcionalitu, obe sú popísané nižšie:

Oprávnenia k modulom(CDESK)

Tieto nastavenia nájdete v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny -> zvoľte operátora alebo skupinu -> Oprávnenia k modulom

Oprávnenia na celý modul sa dajú nastaviť iba pre nasledujúce moduly:

  • Dovolenky
  • Projekty
  • Rezervácie
  • CRM
  • Evidencia faktúr
  • Evidencia objednávok
  • Pošta

K ostatným modulom (napr. Helpdesk alebo zákazky) sa dajú oprávnenia nastaviť prostredníctvom oprávnení na zákazníkov.

Kliknutím na políčko v riadku konkrétneho oprávnenia môžete prepínať medzi prideleným a neprideleným oprávnením pre skupinu/operátora. Po uložení nastavení, červený krúžok vedľa názvu oprávnenia sa zmení na zelený, čo signalizuje že operátor/skupina už má dané oprávnenie.

Oprávnenia k modulom v nastaveniach operátora

Obrázok: Oprávnenia k modulom v nastaveniach operátora

 

Oprávnenia(CM)

Tieto nastavenia nájdete v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny -> zvoľte operátora alebo skupinu -> Oprávnenia

Zobrazí sa detailná tabuľka oprávnení so zákazníkmi a ich počítačmi. Zmeniť nastavenia môžete klikaním do jednotlivých políčok individuálne, alebo globálne kliknutím na názvy stĺpcov, prípadne celých skupín oprávnení ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

Správa oprávnení

Obrázok: Správa oprávnení