Plánovanie v Helpdesku

Efektívne využite čas zamestnancov

Pomocou tohto modulu viete usporiadať a vidieť všetky plánované a opakované udalosti každého zamestnanca v grafickom zobrazení. Plánovací kalendár je komplexná funkcionalita, ktorá obsahuje veľa možností plánovania a pohľadov – zobrazujte, presúvajte a upravujte rôzne aktivity vybraných operátorov (v závislosti na oprávneniach), a to všetko jednoducho, priamo z kalendára.

 

Plánovanie

  • Interaktívny Plánovací kalendár, ktorý zobrazuje všetky udalosti podľa operátorov, termínov a typov
  • Nástenka na úvodnej obrazovke pre každého operátora / nadriadeného s prispôsobiteľným obsahom
  • Plánovanie Pravidelných, opakovaných úloh do budúcnosti so špecifickým výberom intervalov
  • Kalendár s rôznymi možnosťami zobrazenia, presúvanie deadlinov pomocou drag'n'drop (uchopenia a posúvania), priama editácia atribútov požiadaviek alebo úloh, lepší prehľad o dostupnosti operátora
  • Nastavenie operátora zodpovedného za plánovanie s lepšími oprávneniami voči podriadeným a skupinám
  • Alokácia termínov – vyhradenie, rezervácia času na dokončenie konkrétnych úloh

 

Plánovanie je silná stránka CDESKu, ktorá využíva nástroje na optimálne využitie pracovného času personálu bez zbytočných zdržaní a odkladov. Čas, ktorý sa týmto ušetrí, je možné využiť na iné dôležité úlohy – váš biznis porastie rýchlejšie a stanete sa spoľahlivým partnerom pre vašich zákazníkov, ktorý vždy efektívne dodržiava všetky dohody. Načas.

Vďaka interaktívnemu kalendáru budete mať jasný prehľad o vyťaženosti vašich zamestnancov a tímov. Naplánujte im konečné termíny, priraďujte riešiteľov, majte všetky udalosti pod vašou kontrolou, všetko na jednom mieste.

Pravidelné úlohy vás nenechajú na nič zabudnúť. Nezáleží na tom, či sa má úloha opakovať každý týždeň, alebo raz za rok. Naplánujte si servisné inšpekcie, obchodné stretnutia, alebo sa len pravidelne pripomínajte vašim zákazníkom. S CDESKom vás budú vaši obchodní partneri vnímať ako firmu, ktorá vždy dodrží všetko, k čomu sa prisľúbi.

 

Prehľad funkcií plánovania

Požiadavky a plánovaniePlánovací kalendár

Kalendár synchronizovaný s MS Outlook a Gmail účtom (s modulom Konektor do kalendárov)

Alokácia a editácia udalostí priamo v kalendári

Prehliadanie požiadaviek a úloh operátorov

Nastavenie podriadených operátora, ktorých udalosti môže upravovať

Rozšírené plánovanie – operátor zodpovedný za skupinu má špeciálne zobrazenie, cez ktoré plánuje udalosti pre členov skupiny

Otváranie a upravovanie Požiadaviek, Úloh priamo z Plánovacieho kalendára

Pravidelné úlohy vás nenechajú na nič zabudnúť

Plánujte opakované úlohy ďaleko do budúcna

Zvoľte si konkrétny, špecifický interval opakovania

Plánovaním úloh v CDESKu môžete výrazne zlepšiť alebo objasniť zákazníkovi všetky kroky vašej spoločnosti. Plánovanie ponúka prehľad všetkých procesov týkajúcich sa vašej spoločnosti. Plánovací proces zahŕňa:

  • Vytváranie a správu požiadaviek konkrétnymi operátormi a s danými termínmi (viac info v článku Požiadavky)
  • Komunikácia - diskusia so zákazníkom s možnosťou potvrdenia termínov servisných akcií a individuálnych stretnutí (viac info v článku Diskusia)
  • Zobrazenie dôležitých informácií v mape, monitorovanie vozidiel s prepojeným GPS systémom (Mapy a GPS)