Plánovací kalendár

Najdôležitejším nástrojom úspešného plánovania je Kalendár. Slúži na efektívne plánovanie prác operátorov a v jeho rozšírených verziách ponúka možnosť plánovania s alokáciou konkrétnych termínov ako aj synchronizáciu s Exchange serverom do vášho Microsoft Outlook klienta. Kalendár sa nachádza v časti CDESK -> Administrácia -> Plánovací kalendár.

Alokovanie termínov cez kalendár –  jednoduché posúvanie a úprava termínov formou drag & drop

Pokročilé plánovanie – nástroj pre operátorov zodpovedných za plánovanie pre ostatných ľudí. Pokročilé plánovanie poskytuje špeciálny pohľad na podriadených operátorov a skupiny

Reporty v kalendári – exportujte vybrané zobrazenia v kalendári do MS Excel súborov

Nastavenia plánovania – nastavenie alokovania termínov v kalendári, nastavenie operátora zodpovedného za plánovanie pre ostatných operátorov a skupiny

 

Plánovací kalendár s množstvom udalostí

Obrázok: Plánovací kalendár s množstvom udalostí

Kalendárový prehľad

Kalendár pozostáva z niekoľkých sekcií

Rozšírený filter rozsah zobrazenia kalendáru

V hornej časti kalendáru si môžete zvoliť rozsah, aký má kalendár zobrazovať, môžete zvoliť zobrazenie po dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch alebo kalendárnych týždňoch.

V hornej časti stránky môžete zobraziť rozšírené možnosti filtrovania podľa rôznych typov požiadaviek, priorít. Rozšírené filtrovanie otvoríte kliknutím na ikonu lupy, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku:

Rozšírené možnosti filtrovania

Obrázok: Rozšírené možnosti filtrovania

Pokročilé navigačné menu kalendára

V ľavej časti kalendára sa nachádza filter, v ktorom si môžete zvoliť zobrazenie záznamov – Všetky udalosti, Moje udalosti (udalosti len prihláseného operátora) alebo Moji podriadení (v prípade že má operátor nastavených podriadených). V prípade nastavenia zodpovednosti za oblasti operátorov je možné vo filtri zvoliť zobrazenie úloh z konkrétnych pridelených oblastí.

Vo vrchnej časti sú zobrazení riešitelia. Pri písaní mena do textového poľa sa postupne zobrazujú operátori. Zaškrtnutím checkboxov pri vybraných operátoroch v kalendári zobrazíte ich udalosti. Označením hviezdičky pri každom mene môžete operátora pridať do obľúbených čo znamená, že sa bude vždy zobrazovať na vrchu zoznamu v sekcii “Môj výber”, rovnako ako všetci označení operátori. V prípade, že má operátor pridelenú farbu, táto sa zobrazí pred jeho menom a jeho udalostiach v  kalendári. Pridávanie farieb konkrétnym operátorom je popísané v Nastaveniach plánovania

V spodnej časti tohto menu sa nachádza legenda farieb pre rôzne typy udalostí, zobrazenie jednotlivých udalostí sa dá vypnúť odškrtnutím príslušného checkboxu.

 

Legenda kalendáru s možnosťou skryť niektoré údaje

Obrázok: Legenda kalendáru s možnosťou skryť niektoré údaje

V kalendári sa môžete stretnúť s viacerými farbami a tvarmi, každý z nich znamená iný typ udalosti:

Farby a tvary:

Farby a tvary jednotlivých udalostí v kalendári

 

Obdĺžnik - udalosti s týmto tvarom majú zadefinovaný presný čas začiatku. v zázname je zobrazená časová informácia.

Oválny tvar - popisuje udalosti (Pravidelné úlohy a požiadavky) ktoré nemajú nastavený presný čas. Tento tvar sa používa pre nealokované udalosti ale udalosti alokované na celý deň (bez presného času)

Symboly

Zoznam zobrazovaných sýmbolov

Výkričník upozorňuje, že bol zmeškaný termín splnenia

Zvonček sa zobrazuje pri udalostiach, kde sa očakáva na potvrdenie od zákazníka. Táto funkcia musí byť zapnutá v okne alokovania termínu.