Pokročilé plánovanie

Pokročilé plánovanie je dostupné pre operátorov, ktorí sú nastavení ako Zodpovedný za plánovanie a majú pridelených podriadených, prípadne sú zodpovední za určitú skupiny operátorov - v prípade že sa požiadavka vytvorí pre celú skupinu, plánovač (osoba zodpovedná za plánovanie) môže prideliť tieto udalosti konkrétnym podriadeným.

Informácie o tom ako nastaviť operátora zodpovedného za plánovanie nájdete v článku Nastavenia.

Plánovač môže vstúpiť do pokročilého plánovania kliknutím na tlačidlo Pokročilé plánovanie nad kalendárom, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Tlačidlo pre pokročilé plánovanie

Obrázok: Tlačidlo pre pokročilé plánovanie

V pokročilom plánovaní sú zobrazené všetky požiadavky a pravidelné úlohy zvolených operátorov. Udalosti konkrétnych operátorov môžete skryť odškrtnutím checkboxov vedľa ich mien v ľavom navigačnom menu. V zobrazení kalendárnych týždňov (KT) môžete vidieť dostupnosť všetkých operátorov a presúvať jednotlivé udalosti medzi operátormi a na ľubovoľné dátumy.

Okno pokročilého plánovania

Obrázok: Okno pokročilého plánovania

Udalosti s nepriradeným termínom

V pokročilom plánovaní môže osoba zodpovedná za plánovanie a skupiny zvoliť požiadavky s Dlhodobou prioritou zo zoznamu Požiadavky bez termínu splnenia a priradiť ich konkrétnemu operátorovi pomocou funkcie Drag&Drop - táto funkcia musí byť zapnutá - zaškrtnuté políčko Drag&Drop v ľavom hornom rohu Pokročilého plánovania.  Požiadavky s prioritou - Dlhodobá nemajú termín splnenia.