Zoznam požiadaviek

Zoznam požiadaviek poskytuje tabuľkový prehľad všetkých požiadaviek aj s ich detailmi. Každý stĺpec s konkrétnou informáciou (okrem ID požiadavky) je možné skryť, takže celkové zobrazenie si môžete upraviť podľa vašich potrieb. Zoznam požiadaviek je tiež možné filtrovať podľa ľubovoľných parametrov. Zobrazenie je možné prepnúť aj do zobrazenia s bočným náhľadom, ktorý umožňuje v jednom okne zobraziť súčasne zoznam požiadaviek aj s detailom zvolenej požiadavky. Všetky požiadavky je možné zobraziť na mape (ak máte zapnutý modul Mapy a GPS).

Poradie požiadaviek môže byť v závislosti od nastavení zobrazené nasledovne: Moje požiadavky(kde ste riešiteľom), čakajúce na odozvu, požiadavky so zmeškaným termínom splnenia, ostatné požiadavky (iných riešiteľov).

 

Informácie zobrazené v zozname požiadaviek

Možnosti zoznamu požiadaviek

Obrázok: Možnosti zoznamu požiadaviek
 1. Filter sa používa na lepšiu orientáciu v zozname požiadaviek. Môžete tu vyhľadávať požiadavky na základe konkrétnych parametrov. Užitočné rady k filtrovaniu si môžete zobraziť kliknutím na ikonu "?"  v pravom hornom rohu stránky. Po vyplnení požadovaných parametrov, kliknite na tlačidlo Hľadať a zobrazia sa len vyhovujúce požiadavky. Pomocou tlačidla rozšíreného vyhľadávania(symbol lupy vedľa tlačidla Hľadať), ktoré pridá ďalšie filtrovacie možnosti. Aktuálne filtrovacie nastavenia si môžete uložiť do vlastného tlačidla, čo znamená, že nebudete musieť vypĺňať tie isté filtrovacie údaje stále dookola. Zadajte filtrovacie údaje a kliknite na tlačidlo zelené "+", zvoľte farbu a názov filtra. Vlastné filtre sú zobrazené pod hlavným filtrom. Tieto tlačidlá vlastných filtrov môžete upravovať alebo ich poslať ostatným operátorom podržaním kurzoru nad daným tlačidlom, a kliknutím na zobrazenú možnosť.

 2. Kalkulácie - odkaz kalkulácií zobrazí zoznam kalkulácií. Odtiaľ môžete vytvoriť nové a upraviť existujúce cenové odhady práce a použitého materiálu, čo môžete následnej poslať zákazníkom. Môžu byť naviazané na požiadavky a pretransformované na cenové ponuky. Viac o kalkuláciach sa dočítate v článku Kalkulácie.

 3. Oprávnené osoby - tento odkaz slúži pre operátorov na skontrolovanie, či je daná osoba autorizovaní pre zobrazenie detailu požiadavky v CDESK. Ak operátor zistí, že osoba je autorizovaná na zobrazenie požiadavky, môže sem vstúpiť v menej tejto osoby. Autorizované osoby môžete pridať v Admin zóna -> Zákazníci - nastavenia -> zvoľte zákazníka -> záložka Kontakty -> Ostatné kontakty. Zákaznícke účty sú automaticky nastavené ako autorizované osoby.

Autorizované osoby

Obrázok: Autorizované osoby
 1. Nová požiadavka - týmto tlačidlom otvoríte vytvárací formulár pre novú požiadavku. V pravej časti tlačidla sa nachádza šípka, ktorou si môžete zvoliť typ požiadavky na Internú požiadavku(zákazníci nie sú o takejto požiadavke notifikovaní, dostávajú iba správy z diskusie). Ak zmeníte Ak zmeníte tlačidlo na Internú požiadavku, CDESK si túto voľbu zapamätá a táto možnosť bude predvolene nastavená pre toto tlačidlo, až kým to znovu nezmeníte. Rovnako to platí aj pre Skrytú požiadavku. Viac informácií o požiadavkách nájdete v článku Požiadavky.

 

 1. Export do Excelu Toto tlačidlo umožňuje operátorom preniesť aktuálne zobrazený zoznam požiadaviek(filtrovaný) do MS EXCEL súboru. Môžete zvoliť základný export, alebo export so všetkými stĺpcami.

 2. Ak označíte viacero požiadaviek v zozname(označením zaškrtávacích políčok), s tlačidlom Ďalšie akcie môžete zvoliť operáciu, ktorá sa vykoná pre zvolené požiadavky - Zmeniť označené alebo Pridať plnenie k označeným.

 3. Upraviť stĺpce - táto ikona zobrazí okno, v ktorom si môžete zvoliť, ktoré stĺpce sa majú zobrazovať. Spravujte nastavenia zobrazenia a skryte nepotrebné stĺpce pre sprehľadnenie zoznamu požiadaviek.

 4. Zobraziť v mape - toto tlačidlo slúži na zobrazenie mapy s vyznačenými pozíciami požiadaviek(ak sú zadané)

 5. Ikona zobrazenia s bočným náhľadom záznamov – Kliknutím na túto ikonu sa prepne zobrazenie na zobrazenie s bočným náhľadom. Ten je bližšie popísaný nižšie v tomto článku.

 6. Zoznam požiadaviek pozostáva z riadkov, každý obsahuje základné informácie o jednej požiadavke - ID, zákazník, riešiteľ, termíny a iné informácie.

Poznámka: kliknutím na názov stĺpcu zoradíte zobrazený zoznam podľa daného parametra(napr. najbližší/najvzdialenejší termín splnenia, zostupne/vzostupne atď.)

 

Symboly zobrazujúce sa v zozname požiadaviek a v úvodnom prehľade

Nasledujúci zoznam opisuje informačné symboly, ktoré sa objavujú v zozname požiadaviek a v úvodnom prehľade za určitých podmienok.

Poznámka: Ak požiadavka obsahuje ponuku alebo kalkuláciu, táto informácia sa zobrazí pod názvom požiadavky v zozname.

Zoznam používaných ikon

Obrázok: Zoznam používaných ikon

Poznámka: aby bolo možné používať symboly 1,2,3, je nutné povoliť zobrazovanie doby odozvy v zozname požiadaviek pod účtom správcu v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Helpdesk -> Termíny, meranie časov -> Zobrazovať dobu odozvy v zozname požiadaviek. Ostatné symboly sa zobrazujú automaticky.

 

Zobrazenie s bočným náhľadom záznamov

Zobrazenie zoznamu požiadaviek je možné prepnúť na zobrazenie s bočným náhľadom. Táto možnosť vám umožní vidieť detaily ľubovoľnej požiadavky bez potreby otvárať každú zvlášť.

Zobrazenie zoznamu požiadaviek v bočnom náhľade

Obrázok: Zobrazenie zoznamu požiadaviek v bočnom náhľade

Voliteľné filtre

Voliteľné filtre slúžia na uloženie najčastejšie používaných kombinácii filtrovania pomocou klasického filtra do prehľadných tlačidiel. Je možné ich vytvárať a používať v:

 • Požiadavkách
 • Zozname plnení
 • Dovolenkách
 • Zákazkách
 • Kontaktoch
 • Zákazníkoch
 • Úlohách
 • Správach na spracovanie

 Vytvorenie volitelných filtrov

Obrázok: Vytvorenie volitelných filtrov

Klasické aj voliteľné filtre môžete skrývať podľa potreby kliknutím na šípku znázornenú na nasledujúcom obrázku.

Skrývanie horných filtrov

Obrázok: Skrývanie horných filtrov

Poradie vlastných filtrov môžete ľubovoľne meniť, editovať, mazať alebo odoslať inému operátorovi. Stačí ak necháte kurzor myši na vybranom filtri a zobrazia sa vám možnosti pre jeho editáciu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Práca s volitelnými filtrami

Obrázok: Práca s volitelnými filtrami

Pri odosielaní filtra ďalším operátorom si vyberiete príjemcov filtra a kliknete na tlačidlo odoslať.

Poslanie filtra iným operátorom

Obrázok: Poslanie filtra iným operátorom

Operátorovi sa prijaté filtre zobrazia v časti Prijaté od operátorov na akceptáciu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Tu ich môže buď prijať a zaradiť medzi svoje aktuálne voliteľné filtre, alebo vymazať.

Akceptovanie filtra od iného operátora

Obrázok: Akceptovanie filtra od iného operátora