Zjednodušujúce triky k zápisom plnenia

Zjednodušujúce triky k zápisom plnenia pomáhajú výrazne urýchliť zápisy plnení.

Zjednodušenie zápisu času - ak sa plnenie zapisuje v deň realizácie, stačí napísať čas začiatku a čas konca, dátum sa automaticky doplní podľa aktuálneho dátumu, ak bolo plnenie realizované v minulosti tak dátum stačí zapísať len k času začiatku plnenia a ku koncu plnenia bude dátum dopísaný automaticky, správnosť zápisu si môžete okamžite overiť pretože vedľa zápisu k času sa Vám automaticky vypočíta celkový odpracovaný čas.

Predvolenie miest plnení s definíciou sadzieb za dopravu - pre každú firmu je možné si preddefinovať miesta plnení a k nim pridať sadzby za dopravu, ktoré sa budú vkladať automaticky do plnení ak je súčasťou plnenia aj doprava. Viac informácií o nastavení miest plnení a definícií sadzieb za dopravu nájdete v článku Nastavenia.

Predvolené šablóny plnení

Predvolené šablóny textov plnení - ak máte často sa opakujúce plnenia dá sa pre urýchlenie zápisu plnení predvoliť viacero tipov plnení z ktorých sa dá vyberať pri zápise plnenia čím sa celkový zápis plnení výrazne urýchli. Pridávanie predvolených plnení sa realizuje v CDESK -> Účtovanie -> Parametre -> časť Predvolené plnenia ->klikneme na Pridať

Predvolené šablóny textov plnení

Obrázok: Predvolené šablóny textov plnení

Následne máme možnosť vyberať z predvolených plnení priamo pri zápise plnenia.

Výber z predvolených plnení priamo pri zápise plnenia

Obrázok: Výber z predvolených plnení priamo pri zápise plnenia