Reporty a štatistiky

Obchodné informácie na dosah ruky

Vyhnite sa problémom včasným odhalením slabín vo vašom podniku. Ponúkame vám množstvo užitočných Reportov a štatistík na každý sledovaný aspekt v CDESKu. Spoľahnite sa na štruktúrované informácie pri prezentovaní kvality vami poskytovaných služieb vašim zákazníkom. Pestré reporty a štatistiky vám pomôžu rýchlo vyriešiť ďalší vývoj vašej spoločnosti, od riadenia, inšpekcie, hodnotenia až po poučenie vašich zamestnancov – všetko jednoducho, s možnosťou exportovať dáta do MS Excel.

 

 

Reporty a štatistiky

  • Operatívne reporty
  • Reporty pre manažérov
  • Reporty pre vašich zákazníkov

 

Jednoducho generujte reporty podľa ISO štandardu, pre IT monitoring CUSTOMER MONITOR a helpdesk v CDESKu.

 

Prehľad funkcií Reportov a štatistík

Množstvo reportov je dostupné v základnom balíku, niektoré z nich sa viažu na platené funkcionality CDESKu

Reporty a zobrazenia je možné exportovať do XLS dokumentov podľa aktuálneho, odfiltrovaného zobrazenia údajov

Viacero grafov s reportmi je dostupných v prostredí Flash a HTML

Optimalizácia vybraných reportov pre informovanie zákazníka a pre interné potreby riadenia spoločnosti

Reporty zahŕňajú všetky spracované historické dáta, od začiatku používania CDESKu

Štatistiky a reporty môžete využiť pri prezentácii vašich služieb zákazníkom a tiež na účely riadenia vo vnútri spoločnosti