Operatívne reporty

Kliknite na nasledujúce odkazy pre zobrazenie viac informácií o jednotlivých článkoch:

Úvodný prehľad

Štatistika požiadaviek operátorov

Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek

 

 

Úvodný prehľad

Úvodný prehľad je voliteľná prvá stránka po prihlásení regulérnym kontom do CDESK. Nachádza sa v ňom zoznam aktuálne končiacich alebo nedávno zmeškaných CDESK požiadaviek s názornou grafickou štatistikou k plneniu CDESK požiadaviek. V hornej časti je nástenka s poslednými správami. Viac informácií o úvodnom prehľade a nástenke nájdete v článku Úvodný prehľad.

 

Úvodný prehľad s možnosťou zobraziť úvodný prehľad iného operátora

Obrázok: Úvodný prehľad s možnosťou zobraziť úvodný prehľad iného operátora

 

 

Štatistika požiadaviek operátorov

Na presné plánovanie je pre manažérov dôležité mať informáciu o spĺňaní termínov splnenia požiadaviek konkrétnych operátorov. Práve preto CDESK ponúka možnosť zobraziť si štatistiku požiadaviek, ktorých termín splnenia prekročil stanovený termín pre každého operátora. Report si môžete exportovať do .xls súboru.

 

Štatistika požiadaviek operátorov

Obrázok: Štatistika požiadaviek operátorov

 

 

Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek

Aktuálny stav požiadaviek filtrovaný podľa zadaných kritérií. Pre zobrazenie reportu zvoľte typ štatistiky: Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek. Štatistiku si môžete exportovať do .xls súboru. Tento report sa používa na prezentáciu aktuálne otvorených požiadaviek za zvolené časové obdobie zákazníkom.

 

Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek s možnosťou exportu do .xls súboru

Obrázok: Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek s možnosťou exportu do .xls súboru

 

Viac informácií o štatistikách aktuálnych stavov požiadaviek nájdete v článku CDESK Štatistiky.