Reporty na koncových zákazníkov

Nasledujúci zoznam reportov môže byť použitý na prezentáciu kvality vášho servisu zákazníkom:

Zoznam plnení (v. 1 podľa fakturácie)  štruktúrovaný výstup z plnení, vhodný pre ďalšie automatizované spracovanie

Prehľad požiadaviek - vytlačte si report s relevantnými informáciami o otvorených a ukončených požiadavkách

SLA plnenia požiadaviek - monitorovanie reakčného času k požiadaviek

Čerpanie predpl. hod. - sumárny report - detailný prehľad (pre/vy)čerpaných predplatených hodín za zvolené časové obdobie

 

Zoznam plnení (v. 1 podľa fakturácie)

Štruktúrovaný výstup plnení, vhodný pre ďalšie automatizované spracovanie. Zvoľte filtrovanie podľa faktúry alebo typu plnenia za zvolené časové obdobie s možnosťou zobrazenia len plnení z požiadaviek, ktorých ukončenie bolo akceptované zákazníkmi.

Zoznam plnení (v. 1 podľa fakturácie)

 

Zoznam plnení podľa fakturácie

Obrázok: Zoznam plnení podľa fakturácie

 

 

Prehľad požiadaviek

Tento typ reportu poskytuje širokú škálu informácií v závislosti od zvolených parametrov. Tu sú dve najčastejšie používané alternatívy:

1. Štatistika požiadaviek na zákazníka

Štatistika požiadaviek slúži na zobrazenie priebehu zadávania a uzatvárania požiadaviek zákazníka za vami vybrané obdobie. V reporte sa nachádza údaj o všetkých zadaných požiadavkách, počet požiadaviek s omeškaným splnením, počet požiadaviek s prekročenou dobou odozvy a priemerný čas trvania požiadaviek. Tento report hovorí o kvalite vami poskytovaných služieb.

Report sa nachádza v časti  CDESK -> Štatistické informácie -> CDESK reporty -> typ reportu Prehľad požiadaviek, postup vytvorenia reportu ako aj výstupný report je zobrazený na nasledujúcom obrázku:

 

Postup pre vytvorenie reportu Štatistika požiadaviek z helpdesku na zákazníka

Obrázok: Postup pre vytvorenie reportu Štatistika požiadaviek z helpdesku na zákazníka

 

2. Prehľad požiadaviek podľa operátorov

V prípade že si potrebujete pozrieť štatistiku konkrétneho operátora, v CDESK -> Štatistické informácie -> CDESK reporty -> zvoľte typ reportu Prehľad požiadaviek a kliknite na tlačidlo Zobraziť. Následne vyplňte políčka Typ prehľadu(napr. Počty po mesiacoch), Zobraziť podľa(napr. Operátorov) a zvoľte všetky typy požiadaviek a všetky priority, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Typ grafu je tiež možné meniť v spodnej časti stránky. Zobrazený report si môžete exportovať do .xls súboru.

 

Zobrazenie štatistiky požiadaviek podľa operátorov

Obrázok: Zobrazenie štatistiky požiadaviek podľa operátorov

 

SLA plnenia požiadaviek

SLA plnenia požiadaviek

Prehľad reakčného času v požiadavkách, zobrazené po zákazníkoch a prioritách. Tento report ukazuje, ako dlho trvalo riešenie požiadavky vzhľadom k SLA vašej spoločnosti s vašim zákazníkom. Report si môžete exportovať do .xls súboru.

 

SLA plnenia požiadavie

Obrázok: SLA plnenia požiadavie

 

 

Čerpanie predpl. hod. - sumárny report

V prípade, že niektorý vaši zákazníci majú predplatené servisné hodiny, takýto report poskytuje sumárny prehľad čerpania predplatených hodín, počty fakturovaných, prečerpaných a prenesených hodín s informáciou o type účtovania dopravy. Report si tiež môžete exportovať do .xls súboru.

 

Prehľad čerpania predplatených hodín

Obrázok: Prehľad čerpania predplatených hodín