Štatistiky

CDESK ponúka možnosti zobrazenia štatistík za vybrané obdobie s možnosťou exportovať ich do .XLS formátu. V globálnych nastaveniach je možné sprístupniť ľubovoľnú štatistiku zákazníkom alebo operátorom s nižšími oprávneniami.

Štatistika požiadaviek zákazníkov – počty zadaných a ukončených požiadaviek

Táto štatistika poskytuje informácie o počtoch zadaných požiadavkách, požiadavkách s akceptovaným ukončením a požiadavkách ukončených načas. Ak nezvolíte konkrétneho zákazníka, zobrazá sa štatistika všetkých vašich zákazníkov aj s koláčovým grafom v spodnej časti stránky.

 

Štatistika požiadaviek zákazníkov

Obrázok: Štatistika požiadaviek zákazníkov

 

 

Štatistika požiadaviek operátorov – všetky požiadavky, splnené pred alebo po termíne splnenia, priemerné trvanie riešenia požiadavky.

V tejto štatistike sa za zvolené obdobie zobrazujú tri druhy informácií: Počet požiadaviek, Splnené požiadavky Počet dní plnenia požiadaviek. To poskytuje prehľad o požiadavkách konkrétneho zákazníka, o splnení/nesplnení dohodnutých termínov riešenia a trvanie riešenia.

Štatistika požiadaviek operátorov za zvolené obdobie

Obrázok: Štatistika požiadaviek operátorov za zvolené obdobie

 

 

Štatistika vkladateľov požiadaviek – ktorý operátor/zákazník vkladal požiadavky

Zoznam požiadaviek podľa zadávateľa. Ukazuje počty zadaných a ukončených požiadaviek, ktorých riešenie bolo akceptované, a rozdiel medzi týmito dvomi číslami. Koláčové grafy sa tiež zobrazujú v spodnej časti stránky.

 

Štatistika vkladateľov požiadaviek

Obrázok: Štatistika vkladateľov požiadaviek

 

 

Štatistika typov požiadaviek – štatistika založená na "Typoch požiadaviek"

Získajte prehľad o počtoch jednotlivých typov požiadaviek ktoré boli zadané za zvolené časové obdobie. V zozname si môžete zobraziť zvoleného zákazníka (alebo všetkých) s číslami požiadaviek v stĺpcoch - každý stĺpec pre iný typ požiadavky (napr. Reklamácia, Servis, Pravidelná úloha...).

 

Zadané požiadavky za zvolené obdobie podľa typov požiadaviek

Obrázok: Zadané požiadavky za zvolené obdobie podľa typov požiadaviek

 

 

Štatistika zadaných a akc. ukončených požiadaviek – komplexná štatistika zobrazujúca katogorizácie zadaných požiadaviek a požiadaviek s akceptovaným riešením.

Zobrazujú sa dve tabuľky - Zadané požiadavky v období a Akc. ukončené požiadavky v období. Obe ukazujú počty požiadaviek a fakturované hodiny rozdelené podľa typov požiadaviek. Pod každou tabuľkou sú grafy zadaných/akc. ukonč. požiadaviek a štatistika fakturovaných hodín.

 

Štatistika zadaných požiadaviek a požiadaviek s akc. ukončením

Obrázok: Štatistika zadaných požiadaviek a požiadaviek s akc. ukončením

 

 

Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek – počty požiadaviek podľa stavov

Prehľad všetkých požiadaviek podľa konkrétneho zákazníka a počty požiadaviek v jednotlivých stavoch (prijaté, v riešení, odložené atď.) za zvolené obdobie. Pod tabuľkou sa nachádza koláčový graf zo zobrazených údajov.

 

Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek

Obrázok: Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek

 

 

Mesačná štatistika servisu – prehľad riešenia požiadaviek v poslednom období

Tento zoznam obsahuje päť štatistické informácie - Zadané požiadavky v období, Akc. ukončené požiadavky v období, Reklamácie z akc. ukončených požiadaviek v období, 5 Najväčších reklamácií z akc. ukončených požiadaviek v období Požiadavky po mesiacoch pre všetky typy zákaziek - prijaté, otvorené, ukončené atď.

 

Mesačná štatistika servisu

Obrázok: Mesačná štatistika servisu