Nastavenia

V tomto článku nájdete užitočné informácie o rôznych nastaveniach modulu Spracovania správ. Kliknite na odkazy nižšie pre zobrazenie konkrétnych článkov:

Zapnutie spracovania správ

Nastavenie Spracovania správ

Nastavenia zákazníka

Získanie zákazníkovej URL pre zadávanie požiadaviek a diskusných príspevkov cez web formulár

Pridanie zodpovedných operátorov za spracovanie správ

Úprava e-mailových nastavení

 

Zapnutie spracovania správ

Ak chcete zapnúť modul Spracovania správ pre všetkých zákazníkov, stačí pod účtom správcu zaškrtnúť príslušné políčko v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Moduly. Táto funkcia je zvlášť spoplatnená. Vypnúť ju môžete v ten istý deň ako ste ju zapli, alebo až ďalší kalendárny mesiac. 

Zapnutie modulu spracovania správ

Obrázok: Zapnutie modulu spracovania správ

Zoznam možných nastavení tohto modulu nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Spracovanie správ.

Nastavenia modulu Spracovanie správ

Obrázok: Nastavenia modulu Spracovanie správ

 

Nastavenie Spracovania správ

Poznámka: s vypnutým spracovaním správ máte k dispozícií len jednu verejnú e-mailovú adresu. Pri zapnutom module môžete pridať ďalšie adresy kliknutím na tlačidlo Pridať alias emailovú adresu. Všetky zadané adresy musia byť presmerované na internú CDESK adresu.

Pridanie novej alias adresy v nastavenia Spracovania správ

Obrázok: Pridanie novej alias adresy v nastavenia Spracovania správ

V prvom políčku zadajte vašu verejnú adresu. Môže to byť čokoľvek, napríklad support@gmail.com. Pri tejto adrese musíte nastaviť presmerovanie všetkých správ na internú CDESK adresu, ktorú zadáte do druhého políčka. Interná adresa v prvom riadku sa nedá upravovať a je dostupná aj pri vypnutom module Spracovaní správ. Všetky ostatné verejné a interné adresy sa musia vytvoriť - sú zvlášť spoplatnené. Zvoľte si váš interný alias a pridajte ho pred @sm.seal.sk. Nastavte meno odosielateľa emailovej adresy - toto meno sa zobrazí ako odosielateľ všetkých správ z CDESK z tohto konkrétneho aliasu. Operátor zodpovedný za spracovanie správ je notifikovaný o novej správe pri danom aliase. Zvoľte zodpovedného operátora alebo skupinu operátorov, ktorí uvidia správy na spracovanie pre tento alias.

Pod e-mailovými nastaveniami sa nachádzajú ďalšie:

  1. Priorita CDESK požiadavky pre emaily s vyššou prioritou – Ak odosielateľ pošle do CDESK e-mail s nastavenou vysokou prioritou(označený symbolom výkričníka), vytvorená požiadavka bude mať prednastavenú prioritu

  2. Adresa príjemcu pre preposielanie neautorizov. emailov do CDESK - všetky správy odmietnuté CDESK-om budú posielané na túto adresu

  3. Predvolená akcia pre správy k spracovaniu – zvoľte predvolenú akciu, ktorá sa zobrazí v políčku Akcia pri spracovaní správy. 

  4. Sprievodca pre nové požiadavky – ak je zvolená možnosť Zapnutý, zobrazí sa sprievodca pre nové požiadavky

  5. Blokovanie odosielania mailov pri spracovaní správy ako odpovede k CDESK požiadavke - ak je zapnuté, spracovanie správy, ktorá je odpoveďou k CDESK požiadavke nebude generovať notifikačný mail.

Ďalšie nastavenia modulu Spracovanie správ

Obrázok: Ďalšie nastavenia modulu Spracovanie správ

V ďalšej sekcií - Globálne nastavenie pre zadávanie CDESK správ cez web formulár (CDESK požiadavky, diskusia a nástenka) môžete zapnúť zadávanie správ na spracovanie cez web formulár. Pod tým môžete nastaviť zoznam operátorov zodpovedných za spracovanie správ z web formuláru kliknutím na tlačidlo "+".

Zapnutie zadávania správ na spracovanie cez web formulár

Obrázok: Zapnutie zadávania správ na spracovanie cez web formulár

 

Nastavenia zákazníka

Pridanie adries do White (alebo Black) listu.

Admin zóna Hlavné menu Zákazníci - nastavenia zvolený zákazník záložka CDESK nastavenia, Zapnúť zadávanie cez emailovú adresu umožňuje CDESKu vytvárať požiadavky a diskusné príspevky priamo z prijatých mailov. Odosielateľova adresa musí byť autorizovaná. Adresy(alebo len doména - napríklad "@spolocnost.sk") autorizované pre posielanie správ do CDESK musia byť pridané do White listu. Do textového poľa pridajte adresy alebo domény, každú na samostatný riadok. Tiež máte možnosť zablokovať konkrétne adresy/domény pridaním ich do Black listu nižšie.

White a Black list v nastaveniach zákazníka

Obrázok: White a Black list v nastaveniach zákazníka

Zadávanie CDESK požiadaviek a diskusie cez web formulár

Keď je zapnutá možnosť zadávať požiadavky cez web formulár, v tejto sekcií nájdete odkazy pre web formulár, ktoré môžete poskytnúť vašim zákazníkom. Viac informácií o zadávaní požiadaviek cez web formulár nájdete v článku Zadávanie požiadaviek cez Web formulár

 

Získanie zákazníkovej URL pre zadávanie požiadaviek a diskusných príspevkov cez web formulár

Požadované odkazy nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci - nastavenia -> zvoľte zákazníka -> záložka CDESK nastavenia -> sekcia Zadávanie CDESK požiadaviek a diskusie cez web formulár. Nachádzajú sa tu dva odkazy:

  • Web formulár s touto predvolenou spoločnosťou - Spoločnosť vybraného zákazníka je predvolená a nie je možné ju zmeniť
  • Web formulár bez určenia spoločnostiWeb formulár nemá preddefinovanú spoločnosti a je možné ju nastaviť

Odkazy na web formulár

Obrázok: Odkazy na web formulár

Kliknutím na zobrazené odkazy otvoríte zvolený typ web formuláru.

 

Pridanie zodpovedných operátorov za spracovanie správ

Choďte do Admin zóna Hlavné menu Globálne nastavenia záložka Spracovanie správ sekcia Globálne nastavenie pre zadávanie CDESK správ cez web formulár (CDESK požiadavky, diskusia a nástenka). Tu je zobrazený zoznam operátorov zodpovedných za spracovanie správ. Ďalších môžete pridať kliknutím na tlačidlo "+", alebo niektorých odstrániť kliknutím na "-".

Pridanie zodpovedných operátorov za spracovanie správ z web formuláru

Obrázok: Pridanie zodpovedných operátorov za spracovanie správ z web formuláru

Po vykonaní požadovaných zmien kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

 

Úprava emailových nastavení

E-mailové nastavenia nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Spracovanie správ -> sekcia Nastavenia emailov

Spracovanie správ - nastavenia e-mailov

Obrázok: Spracovanie správ - nastavenia e-mailov

 

Adresa odosielateľa v emailoch z CDESK - z tejto adresy budú posielané všetky notifikačné správy z CDESK.

Meno odosielateľa v emailoch z CDESK - Meno odosielateľa pre adresu, z ktorej sa posielajú správy z CDESK

 

Adresa odosielateľa v emailoch zo Znalostnej bázy - Adresa, z ktorej budú posielané všetky správy zo znalostnej bázy

Meno odosielateľa v emailoch zo Znalostnej bázy - Meno odosielateľa pre adresu, z ktorej sa posielajú správy zo znalostnej bázy