Inicializácia Účtovania

Aby ste mohli Účtovanie používať je prehľad krokov nasledovný:

1. Vyplniť pod prihláseným správcom Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Účtovanie -> sekcia Účtovné nastavenia, 

2. Nastaviť pod prihláseným správcom v CDESK -> Účtovanie -> Parametre -> Peňažné meny, DPH skupiny.

3. Správca alebo Operátor vytvorí zákazky pre zákazníka (to je možné spraviť aj kópiou z existujúcej so zachovaním celej štruktúry včítane Účt. objednávok a Účt. položiek)

4. Správca alebo Operátor vytvorí Účtovné objednávky do Zákazky

5. Správca alebo Operátor vytvorí Účtovné položky do Účtovných objednávok (zobrazia sa v   

    poli „Účtovná položka“ pri zadávaní  plnení).

Príklad naplnenej Zákazky v Účtovaní je na obrázku nižšie :

Vytvorené účtovanie so zákazkou, účtovnými objednávkami a s účtovnými položkami

Obrázok: Vytvorené účtovanie so zákazkou, účtovnými objednávkami a s účtovnými položkami

Následne budete môcť :

  1. V plnení zvoliť účtovnú položku

  2. Vytvárať fakturačné podklady vo forme faktúry za prácu alebo tvoriť reporty s už rozdelenými zápismi prác (ak nerobíte v Účtovaní fakturáciu)