Zápisy (nefakturovaných) interných prác pri účtovaných službách

Interné práce, ktoré nie je možné účtovať, ale sú dôležité z pohľadu štatistiky a hodnotenia pracovníkov je možné v CDESK zapísať dvoma základnými možnými spôsobmi. Mimo nich sú ešte dostupné voľby na skrytie zapísaných plnení v rámci zmluvných účtovných položiek, ale tie si už ľahko nájdete pri editácii zmluvných účtovných položiek v účtovaní.

1. spôsob cez účtovné položky s príznakom ignorácie pri fakturácii

Pri vytváraní (nezmluvnej) účtovnej položky v jej nastavení zvolíte možnosť Ignorovať účtovnú položku pri fakturácií. Označením tejto voľby sa plnenia zapísané do tejto účtovnej položky nebudú zobrazovať na faktúre .

Nastavenie fakturačnej položky s príznakom ignorácie pri fakturácii

Obrázok: Nastavenie fakturačnej položky s príznakom ignorácie pri fakturácii

2. spôsob cez rozdelenie  plnení na fakturačné a interné

V prípade, že vaša spoločnosť – poskytovateľ služby rozlišuje medzi odpracovanou prácou a tým čo fakturujete, napríklad z dôvodu reálnej evidencie plnení, ktorú by ste zákazníkovi nechceli ukázať,  (v profile správcu v CDESK nastaveniach), v časti  Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Plnenia -> položka  Rozlišovať reálne odpracovaný a fakturovaný čas v plneniach -> zvolíte možnosť zapnutá

Aktivácie režimu rozlišovania interných a fakturačných plnení

Obrázok: Aktivácie režimu rozlišovania interných a fakturačných plnení

Rozlišujú sa dva typy plnení, fakturačnéinterné plnenie.

Pri fakturačnom plnení poverený pracovník zapisuje výkon a vyberá príslušnú účtovnú  objednávku a účtovnú položku, teda to čo zapíše sa odfakturuje podľa účt. položky.

Pre vytvorenie interného plnenia musí byť najprv vytvorené Fakturačné plnenie, ktoré ak sa vytvára za účelom sprístupnenia interného plnenia zatiaľ zostane prázdne. Po vytvorení fakturačného plnenia sa automaticky zobrazí tlačidlo Pridať interné plnenie pomocou ktorého vytvoríte interné plnenie. Operátor zapisuje výkony do interného plnenia a pred uzavretím požiadavky poverený pracovník na základe interných plnení vypíše fakturačné plnenie, ktoré sa odfakturuje zákazníkovi a ukončí požiadavku.

Pridávanie fakturačného a interného plnenia

Obrázok: Pridávanie fakturačného a interného plnenia