Účtovné Objednávky

Účtovné objednávky vznikli z dôvodu, aby bolo možné zadeliť zapísané práce do časových intervalov. Súčasne rozdeľujú zapísané práce (plnenia) na zmluvné a nezmluvné (resp. mimopaušálne).

Účtovných objednávok je obvykle v rámci jednej zákazky viac. Napríklad pre:

  •  evidenciu prác v rámci paušálnych poplatkov a paušálov s predplatenými hodinami, to jest zmluvná Účtovná objednávka. 

  •  pre evidenciu prác vopred určených nad paušálny poplatok. (opravy za fixné ceny, práce v iných servisných sadzbách než sadzby k prečerpaným hodinám z paušálu s predplatenými hodinami), to jest nezmluvná Účt. objednávka.

Každá Účtovná objednávka môže mať niekoľko fakturačných položiek, ktoré sa zobrazujú v plnení a ich význam je popísaný nižšie.

V rámci zmluvných účtovných objednávok je doporučované definovať paušálne poplatky (Cez zoznam paušálov v nastavení Účtovnej objednávky).

Poznámka: Bežné objednávky prijímané od zákazníkov sa do systému vkladajú ako požiadavky.

Novú účtovnú objednávku môžete vytvoriť v CDESK -> Účtovanie -> Zákazky -> zvoľte zákazku -> kliknite na tlačidlo Pridať účt. zákazku.

Pridanie novej účtovnej objednávky do Zákazky

Obrázok: Pridanie novej účtovnej objednávky do Zákazky

Vyplňte údaje a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie parametrov novej účtovnej objednávky

Obrázok: Nastavenie parametrov novej účtovnej objednávky