Zákazky

Náväznosť objektov v obchodnej agende

Obrázok: Náväznosť objektov v obchodnej agende

Zákazky sú na najvyššej úrovni. Vyjadrujú väčší celok, zastrešujú všetky servisné práce, práce na projektoch a zostáva aktívna po celú dobu trvania spolupráce so zákazníkom. Zákazka sa vytvára v CDESK -> Účtovanie -> Zákazky,  tlačidlo Pridať zákazku. Doporučený názov zákazky nech vychádza buď z čo najvšoebecnejšieho pomenovania (napríklad Servisné práce) alebo číslom zmluvy so zákazníkom alebo v prípade Projektu, samotný názov projektu. Do zákazky sa vkladajú Účtovné objednávky.

Poznámka : Stlačte CTRL+X a začnú sa Vám rotovať názvy predvolené názvy Zákaziek z Predvolených textov (sami si ich nastavujete v ľavom menu "Parametre").

Vytvorenie novej Zákazky

Obrázok: Vytvorenie novej Zákazky

Vyplňte jednotlivé polia a kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

Nastavenie parametrov zákazky

Obrázok: Nastavenie parametrov zákazky