Nastavenia

V tomto článku môžete nájsť popis všetkých nastavení týkajúcich sa modulu Úlohy. Nastavenia pre tento modul nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Úlohy.

Modul zapnete kliknutím na Zapnúť modul úlohy, potom sa zobrazia ostatné nastavenia modulu.

Zoznam nastavení modulu Úlohy:

Povolená väzba na - Môžete vybrať, na čo sa budú dať vaše úlohy naviazať, existuje niekoľko možností: Voľne(bez väzby), zákazník, zákazka, požiadavka, projekt, projektová zákazka a projektová subzákazka.

Zadávateľ úlohy - zobrazí ďalšiu informáciu v detailoch úlohy, ktorá je automaticky vyplnená pri zadávaní, ale môže byť zmenená v prípade, že chcete vytvoriť úlohu za niekoho iného. Ak je táto možnosť zapnutá, môžete nastaviť notifikácie pre zadávateľa úlohy. 

Zobrazenie úloh v Plánovacom kalendári - môžete nastaviť zobrazovanie otvorených alebo aj ukončených úloh v plánovacom kalendári

Vlastné tlačidlá pre nastavenie termínu - môžete si vytvoriť vlastné tlačidlá pre jednoduchšie zadávanie termínov do úloh. Toto je obzvlášť užitočné pokiaľ pravidelne vytvárate úlohy s termínmi o stanovený počet dní dopredu, napríklad, o tri dni o 12:00. Ak chcete vytvoriť tlačidlo s termínom napríklad o dva dni bez stanovenej hodiny(termín bude stanovený o 48 hodín od vytvorenia), vynechajte políčko V zadanú hodinu.

 

Tasks settings

Obrázok: Nastavenia úloh

Vlastné tlačidlá vo formulári na vytváranie úloh:

Custom buttons in Task creation formular

Obrázok: Vlastné tlačidlá vo formulári na vytváranie úloh